Forsvarsministeren om forslag til ny etterretningslov: Viktige innspill fra EOS-utvalget | Frank Bakke-Jensen

  • Frank Bakke-Jensen
Synspunktene som EOS-utvalget gir uttrykk for i høringsuttalelsen, vil bli vurdert nøye i det videre lovarbeidet, skriver Frank Bakke-Jensen.

Vi kan ikke ha en e-tjeneste som henger igjen i en analog verden.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Lederen av EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, skriver i et innlegg i Aftenposten 19. februar at forslaget til ny etterretningstjenestelov er inngripende og vil bli vanskelig for utvalget å kontrollere.

Vi skal gå nøye gjennom alle svarene, men det vi allerede vet, er at de fleste er enige i at vi trenger en ny og oppdatert lov for e-tjenesten som er tilpasset den tiden vi lever i. Nåværende lov er fra 1998.

Les også

Advokat kaller ny lov om elektronisk kommunikasjon over grensen «dramatisk» - her er fem ting du bør vite om forslaget.

På disse 20 årene har det skjedd store teknologiske endringer. Vi kan ikke ha en e-tjeneste som henger igjen i en analog verden, når trusselaktørene opererer digitalt. God samfunnssikkerhet i dagens samfunn innebærer å avdekke og avverge digitale trusler og angrep fra utlandet. Samtidig skal vi ivareta demokratiske prinsipper og personvern.

Forslaget om å gi etterretningstjenesten tilgang til grensekryssende elektronisk kommunikasjon har vært del av den offentlige debatten i flere år. Spørsmålet ble utredet av et uavhengig ekspertutvalg i 2016, og utvalgets rapport konkluderte med at det burde gis slik tilgang. Denne runden dannet grunnlaget for en ny utredning med lovforslaget som har vært på høring siden i fjor høst.

Hør fersk episode fra podcasten Forklart: Åpen krangel mellom Norges spionsjefer

EOS-utvalget spiller en sentral rolle i kontrollen av Etterretningstjenesten. Jeg er enig med Løwer i at klare regler er viktig for utvalgets muligheter til å kontrollere tjenesten. Dette er en av grunnene til at vi foreslår en ny lov. Synspunktene som EOS-utvalget gir uttrykk for i høringsuttalelsen, vil bli vurdert nøye i det videre lovarbeidet.

Lovverket må legge til rette for at Etterretningstjenesten kan utøve sin viktige funksjon i samfunnet på en måte som er i tråd med våre grunnleggende verdier og menneskerettigheter. I forslaget som regjeringen skal legge frem for Stortinget, må vi finne den rette balansen mellom de motstridende hensynene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter