Debatt

Ingen svigermors drøm

  • Journalist
  • Forf>
  • Forf>journalist <forf>inge D. Hanssen<
  • <
  • <forf>inge D. Hanssen

Oslo tingrett mener Arfan Bhatti er en rå og brutal torpedo, men ingen terrorist.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

DET ER IKKE ofte erfarne aktører i retten går til en domsavsigelse uten å ha en viss formening eller magefølelse for hvordan det går.Slik var det i Oslo tingrett i går. Før Bhatti-dommen falt klokken 10, var det nok ikke mange som ville sette feriepengene sine på den ene eller andre løsningen. Vel var bevisene for terrorforbund og terrortrusler få — og kanskje ikke så overbevisende - men det var allikevel usikkert hva retten ville komme frem til etter en totalvurdering. Her skulle det pløyes ny juridisk mark; ingen domstol har tidligere behandlet terrorparagrafen.

Grundig.

Tingrettsdommer Kim Heger og hans to meddommere har gjort en grundig jobb. Retten gir en solid innføring i bakgrunnen for at terrorparagrafen ble innført i lovverket i 2002 og konkluderer med at terskelen for å falle inn under paragrafen skal være høy.Og her er vi midt i kjernen av dommen mot Bhatti og hans to kamerater: Påtalemyndigheten har lagt seg på en for lav bevismessig terskel til at de tiltalte kan dømmes etter terrorparagrafen. Retten lar den rimelige og fornuftige tvil komme de tiltalte til gode.Retten kan ikke se at det foreligger en klar og konkret avtale mellom Bhatti og Andreas Bog Kristiansen om terrorhandlinger mot USAs ambassade, mot den israelske ambassade eller mot synagogen i Bergstien i Oslo. Hvis denne dommen blir stående, må politi og påtalemyndighet sette adskillig strengere krav til bevisene i senere saker enn det som ble gjort da tiltalen ble tatt ut mot Bhatti & Co.

Omstridt.

Terrorparagrafen var sterkt omstridt allerede før den ble vedtatt. Både riksadvokaten, advokatforeningen og statsadvokatene i Oslo gikk imot å innføre en egen terrorbestemmelse. Begrunnelsen var enkel og grei - norsk straffelov omfattet allerede handlinger som drap, mordbrann, sprenging, flykapring - typiske terroristhandlinger. På bakgrunn av det som skjedde i USA 11. september 2001, fant lovgiveren at her måtte det vises politisk handlekraft til tross for meget sakkyndige innvendinger: terrorparagrafen ble vedtatt. At de samme politikere etterpå er blitt nødt til å endre loven fordi terskelen for å dømme var satt lavere enn i EU, er det ikke så mange som snakker om.Det er fremdeles grunn til å spørre om vi virkelig trenger denne paragrafen. Den representerer noe nytt og er et fremmedelement i norsk straffelov fordi den straffer forberedelser og avtaler om straffbare handlinger. Det normale er jo at det er begåtte handlinger som straffes.Den såkalte terrorsamtalen mellom Bhatti og Kristiansen var aktors hovedbevis for at de to skulle ha inngått forbund eller avtale om å gjøre terroranslag. Retten legger ikke skjul på at samtalen inneholder skremmende tanker og ideer, men det er ikke utsagnenes råskap som eventuelt skal straffes. Bevistemaet er om det ble avtalt terroranslag; ikke om samtalens tema er forkastelig eller støtende.Retten konkluderer med at samtalen er springende og ikke bærer preg av en felles gjennomtenkt plan, et felles ønske om å gjennomføre en terrorhandling, eller et felles ståsted i forhold til synet på jøder, Israel og USA. Noen tilstrekkelig konkret, endelig og alvorlig ment avtale mellom de to tiltalte om terroranslag, finner ikke retten bevist. Bevislisten er lagt for lavt.

Anke.

Statsadvokat Kristian Nicolaisen kommer nok til å anke dommen. Selv om Oslo tingrett har avsagt en omfattende og juridisk grundig dom, bør Høyesterett avgjøre hvor bevisterskelen skal ligge i denne type saker.Arfan Bhatti er selvfølgelig fornøyd med at tingretten frifinner ham for terrortiltalen, men det er likevel ingen grunn til å slå hæla i celletaket. Retten er knallhard i omtalen av de forhold han skal straffes for - drapsforsøk, trusler under særdeles skjerpende omstendigheter, grovt skadeverk, oppbevaring av skytevåpen i den hensikt å begå en forbrytelse og brudd på våpenloven.- De forhold han nå domfelles for, kan best betegnes som rå og brutal torpedovirksomhet. De er økonomisk motivert og gjennomført ved bruk av maskingevær og revolver. Bhatti har vist at han er en person som ikke nøler med å benytte våpen. Hans virksomhet er farlig og samfunnsskadelig, mener retten.Ikke akkurat svigermors drøm.Med en slik uttalelse på en allerede kriminell CV, er det heller ikke rart at han får åtte års forvaring.

Les også

  1. - Grov likegyldighet for andres følelser

  2. Bhatti ble felt av PSTs metoder

  3. - Uakseptabelt om Bhatti blir løslatt etter to år

Les mer om

  1. Debatt