Debatt

Lærernormen gir mening for elever og lærere | Rahman Chaudhry og Steffen Handal

 • Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og Rahman Chaudhry, leder i Elevorganisasjonen
Rahman Chaudhry (t.v.) og Steffen Handal, leder i henholdsvis Eleveorganisasjonen og Utdanningsforbundet, svarer på kritikken av forslaget til lærernormen som nå har politisk flertall.

Honnør til KrF og politikere som evner å se ut over karakterstatistikk og prøveresultater

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Steffen Handal
Rahman Chaudhry

Aftenposten skriver fredag 24. november at lærernormen er meningsløs. Et underlig standpunkt, gitt at både elever og lærere har ønsket en slik norm.

Når en lærernorm gir mening for oss som møtes i skolen daglig, er det fordi vi vet hvor viktig relasjonen mellom elev og lærer er. Ikke bare for karakterer eller testresultater, men også for elevenes opplevelse av å bli sett.

Ulikheten er en avsporing

Mange har laget et poeng av at distrikt- og byområder kommer ulikt ut av en ny ordning. Det er en avsporing.

 • Lærernormen skal sikre ressurser til elevene, ikke til kommunene.
 • Normen skal gjøre det mulig for alle elever å få tilpasset opplæring.

Det er selvsagt ikke slik at tiltaket i seg selv vil skape forandring. Det avgjørende er måten lærere jobber på:

 • Hvor mange elever kan en lærer være kontaktlærer for?
 • Hvor ofte kan vi undervise i mindre grupper?
 • Hvor ofte kan et tolærersystem bidra til veiledning og refleksjon over undervisningsmetoder eller vurdering?

Dette avhenger av hvor mange lærere vi har på skolen.

Normen sikrer et minimum av ressurser

Det er derfor helt misvisende når professor Thomas Dahl hevder at en lærernorm vil svekke lærernes skjønnsutøvelse. Normen bestemmer selvsagt ikke hvor mange elever som skal sitte i klasserommet til enhver tid, eller hva slags undervisningsmetoder lærerne skal bruke. Noe slikt ville vi aldri foreslått.

Normen sikrer et minimum av ressurser til skolen. Dahl fremmer den underlige tanke at tilgang til ressurser svekker lærernes handlingsrom. Ham om det. Det motsatte er tilfelle. Når det er knapphet på ressurser, blir det færre muligheter for å tilpasse undervisningen.

Skolen er elevenes arbeidsplass. De har krav på tilpasset undervisning. De har også krav på et sosialt støttende læringsmiljø. Noen elever har større utfordringer enn andre, og noen skoler har flere av denne gruppen elever. Derfor skal en norm ikke inkludere spesialundervisning eller særlig språkopplæring. Kommunene skal fortsatt ha mulighet til å rette ekstra ressurser mot skoler som trenger noe mer.

Honnør til politikere

En lærernorm er et langsiktig tiltak. Det er ikke nok kvalifiserte lærere i skolen i dag.

Undersøkelser viser at lærere som slutter i skolen etter få år, gjør det fordi de savner et faglig miljø og tid til å drøfte sine erfaringer med kolleger. Ansvaret for elevene kjennes tungt, det er viktig for unge lærere å kunne dele dette med andre.

En lærernorm vil kunne understøtte ledelsens arbeid med å skape sterke faglige kollektiv, noe som på sikt vil virke rekrutterende og hindre frafall.

De som jakter på kortsiktig politisk uttelling, vil ikke få noe ut av denne reformen. Det er derfor grunn til å gi honnør til KrF, som gjorde jobben med å forhandle endringen på plass. Flere politiske partier skal berømmes.

I altfor lang tid har en smal forståelse av skolens oppgave fått styre utdanningspolitikken. Det faktum at lærernormen vil få flertall i Stortinget, viser at norske politikere evner å se ut over karakterstatistikk og prøveresultater når de skal gi rammer for skolen. Det er gode nyheter for elever og lærere. Det gir mening!

Les mer om lærernormen:

Les også

 1. 6 spørsmål og svar om lærernormen

 2. Sjekk din skole: Her er oversikten over hvor det er behov for flere lærere med ny norm

 3. Lærernorm er overstyring av faglig skjønn | Thomas Dahl

 4. Aftenposten mener: Lærernormen er meningsløs

 5. KrFs lærernorm kan bli vestkantskolenes redning | Andreas Slettholm

Les mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Lærere
 3. Statsbudsjettet
 4. Kristelig Folkeparti (KrF)
 5. Debatt