Debatt

Steinfeld, Stalin, Volkogonov og mordet på Kirov | Åsmund Egge

  • Åsmund Egge
    Professor emeritus i moderne russisk historie

En historiker som uttaler seg om et historisk spørsmål pleier å sette seg inn i forskningslitteraturen om emnet. Det har ikke Steinfeld gjort, skriver Åsmund Egge. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix

Hans-Wilhelm Steinfeld foretrekker å basere seg på en 30 år gammel bok som ikke hadde noe nytt å komme med.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En historiker som uttaler seg om et historisk spørsmål pleier å sette seg inn i forskningslitteraturen om emnet. Det har ikke Steinfeld gjort, skriver Åsmund Egge. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix

I sitt siste innlegg (17. desember) i debatten mellom Hans-Wilhelm Steinfeld og meg, om Stalin sto bak mordet på Kirov, viser Steinfeld til Dmitrij Volkogonovs biografi om Stalin som utkom første gang i 1987, altså for 30 år siden. I sin tid var biografien en sensasjon fordi Volkogonov hadde fått tilgang til tidligere lukkede arkiver.

Lite nytt

Mordet på Kirov utgjør bare en liten del av den omfattende biografien, og i hans behandling av mordsaken utnyttes ikke det nå kjente primærkildematerialet.

Volkogonov hadde i det hele tatt lite nytt å komme med om mordet på Kirov.

Når det gjelder omstendighetene omkring mordet, bygger han på det som ble kjent på Khrusjtsjovs tid. De arkivene han har undersøkt, skriver Volkogonov, gir ikke noen ytterligere holdepunkter for å avgi noen mer definitiv konklusjon om Kirov-affæren.

Notorisk upålitelige

Volkogonov går god for historien om forfalskningen av avstemningen på den 17. partikongressen. Men hans kilde er utelukkende Anastas Mikojans memoarer, som generelt er notorisk upålitelige, og som i denne saken viser til et vitne fra Khrusjtsjov-tiden som i avhør uttalte seg helt annerledes enn det Mikojan hevder.

I andre spørsmål hender det at Volkogonov overhodet ikke oppgir noen kilde. Det er også beviselig konkrete feil i hans fremstilling om mordsaken.

En historiker som uttaler seg om et historisk spørsmål pleier å sette seg inn i forskningslitteraturen om emnet. Det har ikke Steinfeld gjort. Han foretrekker å basere seg på en 30 år gammel bok som i denne konkrete saken ikke hadde noe nytt å komme med og som ikke hadde utnyttet det omfattende kildemateriale om saken som i dag er kjent.

Dette er debatten:

23. november:

Les også

Drepte Stalin Kirov? | Åsmund Egge

27. november:

Les også

Jo, Stalin drepte Kirov | Hans-Wilhelm Steinfeld

4. desember - Åsmund Egge trekker frem nyere kilder i sitt korte svar (kortinnlegg nr. to):

Les også

Dagens kortinnlegg| mandag 4. desember

5. desember:

Les også

Lite skulle til for å bli et offer for Stalin | Hans-Wilhelm Steinfeld

10. desember:

Les også

Stalin og mordet på Kirov. Igjen | Åsmund Egge

16. desember:

Les også

Stalin-Kirov-debatten: Det kan synes som om professor Egge ikke har lest dette | Hans-Wilhelm Steinfeld

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. Historie
  3. Russland