Debatt

Som korridorpasient fikk jeg møte det moderne sykehusets skyggeside | Charlotte Sørensen

  • Charlotte Sørensen
    stipendiat i arbeidsvitenskap HiØ og pasient ved Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold ble bygget for å ha null korridorpasienter. Derfor er korridorene smale, og det er ikke ekstra toalett eller dusj til pasienter som plasseres på gangen. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Stein Bjørge

Utslitte ansatte. Utslitte pasienter. Dette er virkeligheten ved Sykehuset Østfold.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det nye sykehuset i Østfold på Kalnes sto ferdig høsten 2015. Foto: Stein Bjørge

Den 18. mars ble jeg akuttinnlagt ved Sykehuset Østfold. Der fikk jeg møte det moderne sykehusets skyggeside.

Redusert smitterisiko, konfidensielle samtaler med ro og bedre søvn er begrunnelsen for enerom. Som korridorpasient hadde jeg ingen opplevelse av dette.

Jeg var på B-laget, de som ikke ble prioritert.

I gangen er det kontinuerlig trafikk av sykepleiere, leger, portører, renholdspersonale og andre pasienters pårørende. Jeg hadde ikke tilgang på toalett og bad.

Det var flombelysning. Konsultasjon med lege ble foretatt på gangen.

Charlotte Sørensen er stipendiat i arbeidsvitenskap HiØ og pasient ved Sykehuset Østfold. Foto: Høgskolen i Østfold

Det har gått så langt at badet til pasient under operasjon måtte benyttes. Da fikk vi korridorpasienter et tiltrengt toalettbesøk, og hvis mulig ble det tid til en rask tannpuss. Dusj var forbeholdt de som skulle opereres.

Da jeg var utslitt etter kontinuerlig støy og ba på mine knær om å få et rolig sted å sove før operasjon, fant sykepleierne et kontor eller lager hvor jeg kunne ligge noen timer. Dette er jeg er redd for å skrive. Enn om de ansatte får represalier og om andre pasienter etter meg ikke får samme mulighet?

Les også

Det nye sykehuset skulle ha 0 korridorpasienter. I fjor måtte 3800 ligge på gangen.

Dette er virkeligheten ved Sykehuset Østfold. Det moderne er preget av en effektivitetstankegang med maksimal utnyttelse av arealer og menneskelige ressurser.

Det sies at «nytt bygg gir nye arbeidsrutiner og prosesser, med ny teknologi som sikrer bedre samhandling og logistikk og gir bedre flyt».

Jeg lurer faktisk på om vi snakker om samme organisasjon.

Det to år gamle sykehuset er tredje verst på reinnleggelser blant 23 sykehus, viser tall fra Helsedirektoratet. Foto: Stein Bjørge

Den moderne ledelsesfilosofien er at helseministeren peker nedover, helseforetakene må løse utfordringene innenfor sine rammer. Sykehusdirektøren står i et uløselig dilemma der han skal forene god kvalitetsutvikling og høyt aktivitetsnivå innenfor stramme økonomiske rammer.

I praksis er det de ansatte i førstelinjen som hver dag blir stående i en spagat mellom pasienters behov og ressursmangel. Det er en krevende oppgave, og mange ansatte blir naturlig nok utslitt.

Jeg bidro til rask gjennomstrømming da jeg dro hjem timer etter operasjon. Jeg var utslitt og orket ikke mer.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Helseindustrien
  2. Sykehus