Debatt

Uvitenhet om NIPT i Uviten-spalten |Bjørn M. Hofmann og Morten Magelssen

 • Bjørn M. Hofmann
  Professor
 • Morten Magelssen
  Forsker, begge Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
Innleggsforfatterne imøtegår forskning.no-redaktør Nina Kristiansen som ønsker tilbud om blodprøven NIPT tidligere i svangerskapet og for alle kvinner.

Det er overraskende at Nina Kristiansen helt underslår de negative og tvetydige sidene ved forslaget om NIPT-blodprøve og tidlig ultralyd for alle gravide.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sin iver etter å avsløre uvitenhet begår Nina Kristiansen selv de feil hun skal avdekke.

Les også

Fosterdiagnostikk: Norske kvinner fortjener bedre og enklere prøver | Nina Kristiansen

Hun argumenterer for tidlig NIPT-blodprøve (Non-Invasive Prenatal Test ) og tidlig ultralyd for alle gravide, men bedriver «flau formidling» og kommer selv med «kunnskapsløse forslag», slik som Uviten-spalten jo nettopp skal avsløre.

Erstatter ikke fostervannsprøve

Dette er feil: «[NIPT] har treffsikkerhet nok til å kunne erstatte fostervannsprøver som innebærer risiko for spontanabort.»

Treffsikkerheten har vist seg å være lavere enn først antatt. Fostervannsprøve må derfor til for å bekrefte eller avkrefte NIPT-funnene.

Bjørn M. Hofmann

Om NIPT tilbys alle, vil antallet fostervannsprøver kunne gå opp og antall spontanaborter derfor øke.

Ingen gevinst av rutinemessig tidlig ultralyd

Dette er også feil: Da Kunnskapssenteret ikke anbefalte tidlig ultralyd for alle, kunne det «se ut som de økte kostnadene er årsaken».

Morten Magelssen

Men Kunnskapssenterets viktigste konklusjon er at det er «ingen dokumentasjon for helsemessig gevinst av rutinemessig tidlig ultralyd». Selv med den begrensede plassen Uviten-spalten gir til rådighet, er det overraskende at Kristiansen helt underslår de negative og tvetydige sidene ved forslaget om NIPT og tidlig ultralyd for alle gravide. Her nevner vi to:

For det første: NIPT kan i prinsippet gi informasjon om alle arveegenskapene til fosteret. Testen vil også gi usikker informasjon og såkalte tilfeldige funn av usikker betydning.

For det andre: En viss andel av avvikene som kan oppdages tidlig med de aktuelle metodene, ville endt i spontanabort fra naturens side. Begge disse faktorene fører til at NIPT og tidlig ultralyd setter noen gravide i en vanskelig valgsituasjon som kunne vært unngått.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Svangerskap
 2. Abort
 3. Senabort
 4. Bioteknologirådet
 5. Debatt