Debatt

Norge er nødt til å boikotte fotball-VM

 • Martin Paulsen
  Martin Paulsen
  Barnetrener i SK Trane
Kan vi akseptere de overgrepene mot migrantarbeidere vi allerede har sett, og den store risikoen for grove menneskerettsbrudd i tilknytning til VM som Qatar-utvalget viser til? spør innleggsforfatteren.

Det vil ikke frata oss muligheten til å jobbe for varige endringer i Fifa, slik Qatar-utvalget hevder.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tar man menneskerettene på alvor, er Qatar-rapporten til Norges Fotballforbund (NFF) i realiteten et forsvarsskrift for boikott av fotball-VM 2022.

Qatar-utvalget viser at det er store sprik i hvordan situasjonen beskrives av landets myndigheter og britiske The Guardian, men understreker at det er «en stor risiko for grove menneskerettighetsbrudd, spesielt mot migrantarbeidere i byggesektoren».

Det er viktig å merke seg at det her er snakk om overgrep som er knyttet direkte til VM og forberedelsene til arrangementet.

Det ville vært lettere å vurdere antall dødsfall og risikoen for nye overgrep dersom journalister kunne operere fritt i landet. Det kan de ikke.

Mens Qatar-utvalget sier at situasjonen har bedret seg siden 2010, er bildet et ganske annet når det gjelder pressefriheten. Hvert år det siste tiåret har Qatar falt på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks.

Bidrar Norge til overgrep?

De siste tiårene har vårt ansvar for å sikre at vi ikke bidrar til overgrep i andre deler av verden, blitt tydeligere. I diskusjonen om Fifas ansvar er særlig prinsipp to i FN-initiativet Global Compact sentralt: Bedrifter skal påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Dette innebærer et ansvar for å ta stilling til om du bidrar til overgrep – også når du kjøper varer og tjenester fra land på andre siden av kloden. Men FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter sier også at dersom du ikke klarer å begrense risikoen for overgrep, bør du trekke deg ut.

Medlemmene i NFF har en unik mulighet til å påvirke Fifas arbeid

Fifa, verdens fotballforbund, har inngått en kontrakt med en lokal arrangørkomité i Qatar og argumenterte lenge for at de derfor ikke hadde ansvar for migrantarbeidernes situasjon. Etter et vedtak i klageorganet til den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD i 2015 måtte de innse at de tok feil.

Qatar-utvalget har vurdert Fifas håndtering og er tydelige: «Fifa har tatt for lite ansvar for forholdene til arbeidstagerne i Qatar, også de arbeidstagerne som er direkte tilknyttet byggingen av stadionene.»

Vi er tvunget til boikott

Samtidig er Fifa en medlemsorganisasjon, og medlemmene i NFF har en unik mulighet til å påvirke Fifas arbeid. Dette innebærer også et ansvar for hvordan Fifa opptrer. Spørsmålene vi i norsk fotball må stille oss, er derfor:

 • Kan vi akseptere de overgrepene vi allerede har sett, og den store risikoen for grove menneskerettsbrudd i tilknytning til VM som Qatar-utvalget viser til?
 • Tror vi at Fifa har vilje og evne til å bringe denne risikoen ned på et akseptabelt nivå i tiden frem mot VM?

En boikott vil ikke frata NFF muligheten til å jobbe for varige endringer i Fifa, slik Qatar-utvalget hevder. Det vil være et signal om at NFF hverken kan akseptere de overgrepene som skyldes forberedelsene til VM, eller Fifas ansvarsfraskrivelse.

Den uholdbare menneskerettighetssituasjonen i Qatar og Fifas manglende vilje og evne til å ta disse på alvor tvinger oss til å boikotte arrangementet.

Les også

 1. Rapport viser gapende hull i Qatar-tiltak. – Helt feil, sier NFF-topp

 2. Høgli snakker ut: Derfor står han ikke lenger bak en Qatar-boikott

Les mer om

 1. Fotball-VM
 2. Qatar
 3. Norsk fotball