Debatt

Dagens skoleopptak bør videreføres

 • Mats A. Kirkebirkeland
  Rådgiver i Civita og medlem av ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

Fleksibel skolestart har ikke tilstrekkelig støtte i eksisterende forskning, skriver debattanten. Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Dagens skoleopptak er ubyråkratisk, prinsipielt og fører til få konflikter i skolen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Camilla Stoltenberg ledet ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. I Aftenposten 26. august er hun kritisk til at kun to kommuner skal starte forsøk med fleksibel skolestart. Aftenposten støtter Stoltenberg på lederplass 28. august.

Undertegnende tilhørte flertallet i utvalget som ønsket å videreføre dagens opptakssystem. Fleksibel skolestart har ikke tilstrekkelig støtte i eksisterende forskning. Studier viser faktisk at heterogene klasser og grupper kan gi små positive læringsresultater.

Det er svært vanskelig å skille effekten av fleksibel skolestart fra effekten fra endringer som skjer i alder ved måletidspunktet. Sammenligner man resultatene på en prøve for 2. trinn for elever som starter på skolen som henholdsvis seksåringer og syvåringer, vil antall år i skolen være likt. Men syvåringene vil gjøre det bedre fordi de er ett år eldre på prøvetidspunktet.

Forsøk på barn

Forskningsetisk bør man være ekstra forsiktig med forsøk på barn. De usikre positive effektene av fleksibel skolestart bør også veies opp mot risikoen for eventuelle negative konsekvenser.

Det er skolens ansvar å tilpasse seg til elevens forutsetninger. Fleksibel skolestart snur dette prinsippet delvis på hodet, ved at skolen skal «sortere» elevene etter kognitiv og sosial utvikling.

Hvem skal foreta denne «sorteringen»? Hvordan håndtere uenighet? Hvordan hindre fordommer basert på elevenes sosioøkonomiske og etniske bakgrunn? Fører tiltaket til økt mobbing ved å lage et system som «sorterer» elevene etter «modenhet»?

Dagens skoleopptak er strengt basert på hvilket kalenderår man er født inn i. Det er ubyråkratisk, prinsipielt og fører til få konflikter i skolen. Derfor bør det videreføres.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Skolestart
 2. Camilla Stoltenberg
 3. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 12. september

 2. NORGE

  Camilla Stoltenberg om kjønnsforskjeller i skolen: – Regjeringens tiltak er ikke tilstrekkelige

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Forsøk med fleksibel skolestart bør utvides

 4. KOMMENTAR

  Alvor fra første skoledag. Det var ikke slik det skulle være. La femåringene leke.

 5. NORGE

  Allerede i barnehagen har jenter et forsprang på gutter i skoleferdigheter

 6. DEBATT

  Kort sagt, fredag 25. september