Frps alternative historieskriving

  • Anne Bitsch
    Samfunnsgeograf (Phd) og forfatter
Anne Bitsch, samfunnsgeograf (PhD) og forfatter, svarer Frps partiledelse.

Mitt anliggende er ikke å antyde at Frp eller FpU er direkte ansvarlige for høyreekstrem vold.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I mitt essay i Morgenbladet 9. juli dokumenterer jeg hvordan Fremskrittspartiet og deres ungdomsparti har hatt medlemmer, tillitsvalgte og stortingsrådgivere som kan knyttes til de siste tiårenes voldeligste angrep på antirasister og minoriteter.

Jeg skriver om Anders Behring Breiviks medlemskap i Frp og FpU fra 1997 til 2007 og om andre nynazister og høyreekstreme som de siste tiårene har forsøkt å skaffe seg innflytelse. Det dreier seg blant annet om straffedømte som var siktet i Holmlia-drapet og som var del av nynazistmiljøene på Bøler og Nordstrand.

En person som deltok i slaget i Brumunddal i 1991 og ved nazimarkeringer i Sverige, har også hatt sentrale politiske verv og rådgiverfunksjon i Frp. Jeg har sett bildebevis på at han ved ulike anledninger har opptrådt bevæpnet i Oslo sentrum. Han er også observert i nazihilsen foran flagg med hakekors og solkors. Bildene er nå blitt publisert for første gang i Morgenbladet.

Høyt spill

I en kronikk i Aftenposten 11. juli svarer ikke Frps partiledelse på faktaene jeg legger frem. De anklager meg derimot for å bidra til splittelse og gjøre det enklere for ekstreme krefter å vinne innpass i samfunnet.

Dette fra et parti som altså har hatt flere ekstremister i egne rekker gjennom årene.

Det er høyt spill å avspore debatten om 22. juli ved nok en gang forsøke å fremstille Frp som offer, mens kritikk fra AUF og andre er farlig. Men det er ikke overraskende at de prøver seg på en slik alternativ historieskriving.

Med få unntak har viljen til interne oppgjør og selvrefleksjon vært nærmest fraværende i Frp i alle år.

Jeg har forståelse for at det kan oppleves ubehagelig og urettferdig å bli knyttet til så alvorlige ting som drap, terror og rasisme. La meg derfor gjenta det samme som jeg faktisk skrev i Morgenbladet: Mitt anliggende er ikke å antyde at Frp eller FpU er direkte ansvarlige for høyreekstrem vold. Bare Anders Behring Breivik er ansvarlig for terroren.

«Snikislamisering»

Men som Tonje Brenna, tidligere generalsekretær i AUF, påpeker i sin leseverdige bok 22. juli og alle dagene etterpå, har sentrale partitopper i Frp iblant en måte å formulere seg på som har vært godt egnet til å mobilisere personer som ideologisk befinner seg til høyre for det offisielle partiprogrammet.

Jeg gir mange eksempler på slik retorikk i essayet. Ett eksempel er begrepet «snikislamisering», som ble popularisert av Siv Jensen i Norge i 2009. Dette blir hyppig referert til i Breiviks manifest og høyreekstreme blogger.

Får vi ikke et ordskifte som faktisk søker samarbeid og løsninger på tvers av forskjeller og partilinjer, tror jeg hverken vi kan håpe på mer vellykket integrering eller få stopp på rasisme og høyreekstrem vold.

Det setter krav til hvordan innvandringsskeptikere (som ellers ikke forfekter vold) ordlegger seg. Ord som «snikislamisering», «invasjon» og «kolonisering» vekker sinne og frykt. Kulturelle stereotypier om «de andre» gjør det vanskeligere å se mennesker som individer.

Slik kan empati svekkes og erstattes av gruppetenkning og dommedagsprofetier som hindrer folk i å se enkeltmenneskets verdi. En farlig cocktail når den inntas av folk med lav terskel for å begå vold.

Oppgjør med retorikken

Forskerne Lars Erik Berntzen og Sveinung Sandberg har studert det ideologiske og narrative overlappet mellom Anders Behring Breivik og den antiislamske bevegelsen. I en vitenskapelig artikkel skriver de:

«Det bør ikke overraske at en sosial bevegelse som konsekvent benytter krigsretorikk og undergraver demokratisk motstand ved å snakke om elitenes hemmelige konspirasjon og krenkelser av tusenvis av ofre, kan nøre opp under terrorisme.

Dette var tilfellet med venstreekstremisme på 1970- og 1980-tallet og radikal islamisme på 1990- og 2000-tallet. Det kan også bli skjebnen til antiislamsk retorikk i fremtiden.»

Et oppgjør med 22. juli og andre former for ekstremisme må også være et oppgjør med den retorikken som splitter og sprer feilaktige konspirasjoner om muslimer, jøder og venstresiden.

  • Hør podkast-dokumentaren Noen å hate. Ti år etter 22. juli tar vi deg med inn i en internettkultur der terroristens tankegods lever i beste velgående: