Debatt

Lytt til kongens tale i år | Kaltham Alexander Lie

  • Kaltham Alexander Lie
La oss lytte til kong Harald, og inspireres til å skape en bedre verden for alle, skriver artikkelforfatter.

For alle flyktningene som er kommet til Norge i år, tror jeg at kong Haralds tale i år vil gi en helt annerledes opplevelse enn deres tidligere lederes taler har gjort.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I mitt hjemlands kultur ses kongen på med meget høy aktelse. Folk lytter til kongen med bøyd hode.

I år bør kong Haralds tale oversettes til arabisk slik at flytningene får med seg deres nye majestets budskap.

2015 har satt sitt preg på oss alle, både her i det fredelige Norge og resten av verden.

Krigen i Irak og Syria driver folk på flukt, og små barn dør på vei til frihet. På grunn av lederes egoisme og jag etter makt.

Jeg tror det norske samfunnet er forandret det siste året.

Norsk kultur består ikke bare av norsk kultur lenger. Norsk politikk vil forandre seg over tid, men jeg håper at konges posisjon ikke vil gjøre det samme.

En konge, som vår kong Harald, finnes ikke på hele kloden. Han er virkelig enestående på alle måter.

Har vært en inspirasjon for meg

Det er typisk for mange av de land som nå kriger, at folket søker en sterk mann å følge.

I diktaturer er man ikke vant til å leve demokratisk. Klan står mot klan, shia og sunnier står mot hverandre, alle søker å få dominans.

Det norske kongedømmet er et godt eksempel på hvordan et land kan styres.

Det norske kongedømmet er et godt eksempel på hvordan et land kan styres.

Kongens makt er mest symbolsk, og landet styres av demokratisk valgte politikere.

Samtidig er Kongen viktig når han peker på de verdier som det er verd å legge vekt på.

For alle flyktningene som er kommet til Norge i år, tror jeg at kong Haralds tale i år vil gi en helt annerledes opplevelse enn deres tidligere lederes taler har gjort.

Akkurat som han har gitt meg inspirasjon i alle årene siden jeg selv var en redd flyktning som kom til Norge.

Det gjør meg vondt å se hvordan man lider i Syria, og i mitt hjemland Irak.

Jeg ønsker at flyktningene som er kommet til Norge skal få oppleve en godhet som fordriver alle traumer og rester av ekstremisme.

Husker du fjorårets tale? Den handlet blant annet om mobbing.

Les også

Kong Harald: - Jeg har stor tro på den gode samtalen

Håper homofile blir nevnt i talen

Jeg ber folk her i Norge om å lytte til det kongen sier i sin tale i år. I vår velstand er det lett å glemme andres elendighet.

Jeg opplever stadig at mennesker som har en annen tro, krever at andre å følge og tie.

Noen fremmer en gudstro som dreper og skaper krig. Jeg håper at kongen ber de mange konservative religiøse krefter om å roe seg ned.

Vi som har flyktet fra disse elendige kreftene, vil at vår stemme høres både av våre politikere og vår konge.

Jeg vil ikke på nytt måtte føle meg utenfor det samfunnet jeg lever i på grunn av den jeg er.

Jeg drømmer om at vår konge i år ber konservative religiøse ledere om å tenke nytt.

Jeg drømmer om at vår konge i år ber konservative religiøse ledere om å tenke nytt.

Det er ikke rettferdig at vi homofile muslimer risikerer dødsstraff på grunn av vår legning.

Det er viktig å inkludere homofile i talen i år, for å vise dette landets verdier. Det er mange homofile muslimer blant flyktningene, og de er sårbare.

Vi alle har opplevd vondt i løpet et liv.

Jeg har sett hat spre seg som et jordskred, som har revet med seg all verdighet og kjærlighet.

Religiøse ledere tvinger umoralske holdninger på oss og utøver sataniske metoder, mens folk dør i båter, på gater og i sine hjem. Alle parter roper at deres Gud er med dem.

La oss lytte til kong Harald, og inspireres til å skape en bedre verden for alle.


Husker du fjorårets tale? Her kan du lese den:

Her kan du lese et større intervju med kongen om talen. To ungdommer fikk gjøre intervjuet:

Les også

«Det er et paradoks at unge føler de ikke strekker til i dag»

I talen i 2013 var det kjærligheten som var i fokus:

Les også

Kong Harald innledet nyttårstalen ved å sitere Anne Grete Preus: «Kjærligheten er et sted å feste blikket».

I 2012 handlet talen om integrering:

Les også

Kong Harald mener det hele tiden er nødvendig å se med nye øyne på hva som legges i ordet integrering. Det er ikke fastsatt en gang for alle.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. Homofili
  3. Flyktninger
  4. Kongehuset