Debatt

Hei, justisminister Anders Anundsen, jeg har et tips til deg! | Serine Jonassen

  • Serine Jonassen, masterstudent, Norges Handelshøyskole

SIB kan gi et bedre liv for tidligere straffedømte, lavere kriminalitet i samfunnet og kostnadsbesparelser for staten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

De siste årene har Storbritannia og USA ledet utviklingen av en helt ny måte å drive forebyggende sosiale tjenester på. Dette har med stor suksess redusert tilbakefall til kriminalitet hos unge lovbrytere. Stortinget har vedtatt at de vil teste modellen i Norge og det finnes tre viktige grunner til at Anders Anundsen bør gjennomføre den.

Kort fortalt er Social Impact Bonds (SIB) en kontrakt der myndighetene får private investorer til å betale for at en ideell organisasjon skal gjennomføre et sosialt prosjekt.

Dersom prosjektet er vellykket, vil myndighetene spare sosiale kostnader og bruke disse kostnadsbesparelsene til å betale tilbake investor. Gjennom min masteroppgave fra Norges Handelshøyskole har jeg analysert SIB og fordelene det kan gi for både staten, tjenesteleverandørene og investorer.

Grunn nr. 1: Effektiv forebygging

Den viktigste årsaken til å innføre SIB er at det gir muligheten til å investere i forebygging som virker. I dag viser tall fra Statistisk sentralbyrå at tilbakefallsraten i Norge er høy.

Generelt er raten over 50 prosent, og for narkotikakriminalitet er den over 70 prosent.

Staten kan ikke løse problemet alene. Derfor delte Justis- og beredskapsdepartementet ut 11 millioner kroner til frivillige organisasjoner for rehabilitering og reintegrering av innsatte og domfelte i 2015. Likevel foretas det svært lite kontroll og evaluering av prosjektenes effekt.

  • Ila har 125 innsatte, 66 av dem er forvaringsfanger og omtales gjerne som Norges farligste menn. Nå trener flere av dem yoga (for abbonenter)

Ved å utstede en SIB, vil myndighetene overføre prosjektets risiko for suksess til private investorer. Det betyr at dersom et prosjekt ikke reduserer tilbakefallsraten til kriminalitet, vil ikke staten måtte betale for prosjektet. Samtidig kan SIB føre til at myndighetene har råd til å bruke mer penger på forebygging som på sikt kan redusere soningskøene.

I sum kan dette gi et bedre liv for tidligere straffedømte, lavere kriminalitet i samfunnet og kostnadsbesparelser for staten.

Grunn nr. 2: Tjenesteinnovasjon

En annen fordel med SIB er at det fører til innovasjon i måten å drive forebyggende arbeid på.

Når ideelle organisasjoner må levere prosjekter med bevist effekt, vil de få et incentiv til å teste ut nye metoder.

Fordi organisasjonen må ha en god prosjektplan for å få investorer vil kvaliteten på tilbudet øke. SIB kan dermed føre til at flere kreative ideer blir testet ut og bidra til utvikling i frivillig sektor.

Grunn nr. 3: Et sosialt investeringsmarked

En siste grunn til å innføre SIB, er for å få flere norske investorer til å investere sosialt. I Storbritannia har innføring av SIB og skattefritak på disse, ført til at de i dag har et av verdens største sosiale investeringsmarked målt i investert kapital.

SIB gir investorer muligheten til å plassere pengene sine på en måte som genererer både finansiell og sosial avkastning.

På denne måten kan Regjeringen bidra til at flere etterspør en sosial måte å investere på.

Anders Anundsen bør teste ut SIB fordi det effektivt kan redusere tilbakefallsraten til kriminalitet. SIB vil utvikle frivillig sektor og gi nordmenn muligheten til å investere sosialt.

Hvis forsøket blir en suksess, kan til og med minister Anundsen få en stjerne i historieboken.

Delta i debattene - følg Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter

Les mer om

  1. Anders Anundsen
  2. Justis- og beredskapsdepartementet
  3. Krim