Kristendommen - troen som ikke selger | Øyvin Berg

  • Øyvin Berg
I debattene er det gjerne de mest ytterliggående eller konservative kristne som slipper til, skriver innleggsforfatteren.

Kristen tro blir skjevt fremstilt i norsk offentlighet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg tror at jeg er en ganske vanlig, ung kristen i Norge i 2017. Men «kristen» er en merkelapp jeg til tider kan ønske å unngå, fordi den er belastet. Belastet med en rekke fordommer fra religiøse stereotypier som vi får presentert i mediene.

Det å være kristen knyttes fort til påstander om «snikislamisering», nedvurdering av moderne vitenskap eller homohets. Dette synes jeg er dumt, for disse tingene har ingen plass i min tro. Ironisk nok er det derfor en tro som min, ikke selger. Dermed er det heller ikke plass til den i dagens offentlighet.

I Aftenposten fortalte nylig en 15 år gammel jente at hun syns det virker som det er allment akseptert å håne kristne. Det samme gjelder baksnakking av lærere som er tydelige på sin kristne tro. Det var en godt skrevet tekst, men forfatteren ville være anonym. Hun var nemlig selv kristen.

Misforståelsene i kommentarfeltene

Dette vil jeg påstå er resultatet av hvordan kristen tro blir fremstilt i norsk offentlighet. I debattene er det gjerne de mest ytterliggående eller konservative kristne som slipper til.

Når komikere vitser, er det ikke sjelden at kristne kreasjonister (som tror verden kun er 6000 år gammel) eller en obskur del av kirkehistorien får en sentral rolle. Når dokumentarer lages, presenteres sjelden en tro som unge kristne i Den norske kirke (landets største trossamfunn) kjenner seg igjen i. Og hvor er de kjendisene som er åpne om sin egen religiøse overbevisning? De er i stor grad stille, for tro er en privatsak i Norge.

Det kan være både interessant og underholdende med debatter, dokumentarer og humor som får frem de mest spesielle og sære ting i vårt samfunn. Utfordringen oppstår når dette får definere hva som er kristen tro. Da flyttes misforståelsene om den kristne tro over i kommentarfelter på Facebook. Latterliggjøringen flyttes over til klasserommet og til pauserommet på jobben.

Tro er under press

Ungdommens kirkemøte uttalte i år at vi er privilegerte som får bo i et land hvor man, i stor grad, lever trygt uavhengig av religiøs tro. Samtidig slår de fast at tro er under press. Man ser et behov for å imøtegå misforståelser og latterliggjøring av religiøs tro, om religionsfriheten skal være reell.

Religionsfrihet er viktig. Også fordi det gir oss forståelse og åpenhet for religiøs tro. Det trenger vi i møte med en kristen nabo, med resten av den moderne verden og ikke minst med våre nye landsmenn. Det hjelper oss å møte mennesker med respekt.

Hets og latterliggjøring

Tabloidavisene kommer ikke til å slutte å lete etter de voldsomme overskriftene. Humoristene vil ikke slutte å tulle med ekstremistene. Og det skal de ikke trenge heller.

Men de som preger norsk offentlighet har et ansvar for at også den troen som ikke selger, blir synliggjort. At det blir rom for religiøsitet som ikke handler om fornektelse av fornuft, eller om harde fordømmelser. Det vil bidra til at kristne kan slippe å frykte hets og latterliggjøring når de stikker hodet ut i offentligheten eller rekker opp hånden i KRLE-timen.

Det handler om respekt. Og det trengs i et kommentarfelt nær deg.

Her kan du lese flere meninger om unge og religion:


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.