Debatt

Takk for åpenheten, Lene Marlin!

  • Arne Holte
Kanskje har Lene Marlin bidratt til at vi tør å være litt mer åpne om et skambelagt tema, mener Arne Holte.

Norge kan ikke leve med at vi har nesten tre ganger så mange selvmord som det er dødsfall i trafikken, skriver Arne Holte.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lene Marlins åpenhet om sine selvmordsforsøk har fått stor oppmerksomhet. Kanskje har hun bidratt til at vi nå er litt mindre redde for å snakke om problemene når alt kjennes meningsløst. Selvmordsforsøk og selvmord er fortsatt blant det mest skambelagte i samfunnet.

800.000 dør av selvmord

I dag er Verdensdagen for forebygging av selvmord. Dagen er innstiftet av den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging og støttet av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Arne Holte

WHO publiserer i anledning dagen den mest omfattende rapporten om selvmord som noen gang er laget. Den forteller oss at over 800.000 mennesker dør av selvmord hvert år, noe som tilsvarer ett dødsfall hvert 40. sekund. Og for hver person som tar sitt eget liv, er det 20 andre som forsøker. Selvmord er et globalt fenomen. Alle land er berørt. Annethvert selvmord i verden skjer blant unge mennesker.

Det er den nest hyppigste årsak til død i aldersgruppen 15–29 år. De rikeste landene er særlig berørt, og Norge ligger over gjennomsnittet i Europa. Vi har ingen god forklaring på dette. Vi kjenner heller ikke årsakene til at fem ganger flere menn enn kvinner tar sitt eget liv.

Psykiske lidelser ikke eneste årsak

Selvmordsforsøk og selvmord påvirker i stor grad familie og venner. Mange etterlatte lever resten av livet med spørsmålet: «Hvorfor?». Nyere forskning viser at selvmord ikke utelukkende kan forklares med en psykisk lidelse.

Alvorlig psykisk lidelse og særlig alvorlig depresjon er en betydelig risikofaktor, men 96 prosent av dem som lider av alvorlig depresjon tar ikke livet sitt.

96 prosent av dem som lider av alvorlig depresjon tar ikke livet sitt

Det gjør heller ikke flertallet av dem med andre alvorlige psykiske lidelser. Store befolkningsundersøkelser tyder på at en stor andel selvmord, kanskje så mye som halvparten, begås av mennesker som ikke har noen påviselig psykisk lidelse. Det forteller oss at årsakene til selvmord er sammensatte.

Les også

Aftenposten mener: Åpenhet om selvmord er nødvendig

Den viktigste faktoren som kan fortelle om en person er i risikosonen er tidligere forsøk. Men vi klarer ikke alltid, hverken blant alvorlig deprimerte eller folk som tidligere har forsøkt å begå selvmord, å forutse hvem som faktisk vil ta sitt eget liv.

Forpliktet til handling

Norge har forpliktet seg til å få ned selvmorddødeligheten. Som styremedlem i WHO var vi en av pådriverne til at Verdens Helseforsamling i mai 2013 vedtok sin første handlingsplan for psykisk helse. Et av målene er at selvmorddødeligheten skal reduseres med 20 prosent innen 2020.

Vi har hverken noe register over selvmordsforsøk eller en strategiplan for psykisk helse

Men hvordan skal vi få bukt med selvmordene? WHO er klare: Selvmord kan forebygges forutsatt at man har en omfattende strategi på tvers av samfunnssektorer som også involverer frivillige krefter, kommuner og medier.

Gode data til helseanalyse og solide strategiplaner for psykisk helse og alkoholbruk, er noe av det WHO trekker frem. Her har Norge mye å gjøre. Vi har hverken noe register over selvmordsforsøk eller en strategiplan for psykisk helse, og alkoholpolitikken blir stadig mer liberal.

Trenger en nullvisjon

Selvmordsforebygging må stå sentralt i helsevesenet. Men det er ikke nok.

Tre av fire er nemlig ikke i kontakt med psykisk helsevern når selvmordet skjer.

Den viktigste innsatsen må derfor skje utenfor helsesektoren. I familien, barnehage, skole, arbeid, kultur og idrett. Steder hvor vi henter vår følelse av identitet og mestring, tilhørighet, trygghet og omsorg.

Vi kan ikke fortsette å leve med at vi i et av verdens rikeste land har nesten tre ganger så mange selvmord som det er dødsfall i trafikken. Hvorfor har vi ikke en nullvisjon for selvmord, slik vi har det for trafikkulykker? Er det fortsatt skammen som hindrer oss? Åpenheten til Lene Marlin har minnet oss om at vi trenger å snakke mer om det som berører så altfor mange av oss.

Takk, Lene Marlin.

Les også

  1. Glorifiserande myter om depresjon

  2. Vi må snakke om selvmord

  3. Takk for meg, skrev hun på Facebook og skulle ta livet sitt

  4. - Viser at det er et enormt behov for å snakke om dette

Les mer om

  1. Debatt
  2. Helse
  3. Psykisk helse
  4. Selvmord