Debatt

Ikke bærekraftig produksjon

  • Bjart Holtsmark, forsker Statistisk sentralbyrå

Bærekraftskriteriene skal sikre at utslippene er minst 35 prosent lavere enn utslippene fra fossil olje. Kriteriene er et fremskritt, men har likevel en svakhet; de fokuserer bare på utslippene på selve produksjonsstedet, og fanger ikke opp at produksjonen indirekte kan føre til avskoging et annet sted på kloden, skriver artikkelforfatteren. Foto: Nordby Carl Martin

Satsingen på biodrivstoff i sin nåværende form kan forsterke avskogingen av tropene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dagsrevyen hadde 26. november et innslag om forslaget om å øke innblandingskravet for biodrivstoff i bensin og diesel fra 3,5 prosent til 5,5 prosent.

I innslaget hevdet jeg at utslippseffekten av bruk av biodrivstoff er usikker fordi produksjonen indirekte kan forsterke avskoging i tropene. I etterkant har enkelte hevdet at dette er en utdatert problemstilling ettersom Norge fra 2014 har innført EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff.

Bjart Holtsmark. Foto: Stein J Bjørge

Så enkelt er det dessverre ikke. Bærekraftskriteriene løser ikke de problemene jeg har pekt på.

Kan gi avskoging andre steder

Bærekraftskriteriene skal sikre at utslippene er minst 35 prosent lavere enn utslippene fra fossil olje. Kriteriene er et fremskritt, men har likevel en svakhet; de fokuserer bare på utslippene på selve produksjonsstedet, og fanger ikke opp at produksjonen indirekte kan føre til avskoging et annet sted på kloden.

Problemet kan illustreres på følgende måte: Norge importerer rapsbasert biodiesel som er dyrket for eksempel på jordbruksland i Tyskland, altså langt fra noe som kan kalles tropisk regnskog. Slik biodiesel vil kunne oppfylle bærekraftskriteriene dersom produksjonen har skjedd på jordbruksland som er etablert for mange år siden.

Men behovet for biodiesel i EU er langt større enn egen produksjon, og dermed må de importere fra land utenfor Europa. Og jo mer Norge importerer fra EU, jo mer må EU importere fra andre deler av verden.

EU må, som Norge, oppfylle de samme bærekraftskriteriene. Likevel: I EU, og i flere andre land, brukes i økende omfang palmeoljebasert biodiesel fra Sørøst-Asia. Ca én tredjedel av verdensmarkedet for biodiesel dekkes nå av palmeolje.

For å oppfylle bærekraftskriteriene hentes palmeoljen som skal til Europas biodieselmarked fra eldre plantasjer som tidligere har levert olje til matindustrien. Men når disse plantasjene er brukt til biodiesel, må ny regnskog hugges for å dekke matindustriens behov.

Selv om rapsbasert biodiesel brukt i Norge går klar av bærekraftskriteriene, vil den altså indirekte kunne forårsake avskoging i tropene og dermed økt CO2-tilførsel til atmosfæren. Dette er bare ett eksempel på ulike muligheter for å omgå bærekraftskriteriene.

Beslaglegger jordbruksareal

Verdens jordbruksarealer ekspanderer i et høyt tempo inn i de tropiske regnskogene. World Resources Institute (WRI) anslår at innen 2050 vil matproduksjonen måtte øke med 70 prosent for å holde tritt med befolkningsvekst og velstandsvekst.

Samtidig er det meste av biodrivstoffet som brukes i dag laget av jordbruksprodukter som kunne vært brukt som mat. Produksjonen beslaglegger følgelig jordbruksareal.

WRI anslår at dersom man vil dekke ti prosent av energiforbruket i samferdsel med biodrivstoff, vil det kreve at verdens jordbruksareal utvides med 30 prosent. En logisk konsekvens er at satsingen på biodrivstoff i sin nåværende form kan forsterke avskogingen av tropene.

Samtidig er det ingen grunn til å være kategorisk. Det bør være muligheter for å forbedre bærekraftskriteriene, og det er mulig å produsere biodrivstoff på bærekraftige måter. Videre forskning på feltet vil kunne bidra til mer innsikt.

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Les også:

Nyhetssak:

Les også

Oslo lufthavn verdens første med biodrivstoff

Marius Holm, leder i ZERO:

Les også

«Norges mål om å være karbonnøytralt innen 2030 er verdens mest meningsløse mål»

Nyhetssak:

Les også

  1. Glem olje, et nytt eventyr er på vei

Les mer om

  1. Debatt