Debatt

Lite som minner om kristne verdier, KrF | Christian Tybring-Gjedde (Frp)

 • Christian Tybring-Gjedde (Frp)
  Christian Tybring-Gjedde (Frp)
  Stortingsrepresentant
Ikke vet jeg hvordan aktive KrF-ere får sine karakteristikker av Frp til å rime med eget kristent sinnelag, skriver Christian Tybring-Gjedde.

KrF ber om verdiforankring, men drar selv opp ankeret.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ifølge Kristelig Folkepartis stortingsrepresentanter Kjell Ingolf Ropstad og Geir Bekkevold stiller KrF krav om at en eventuell regjeringsplattform må ha formuleringer som viser til Norges kristne og humanistiske kulturarv.

Les også

KrF nekter å godta «ukristelig» plattform

Full støtte fra meg. Men hva er det i dagens regjeringserklæring herrene Ropstad og Bekkevold mener ikke er forankret i Norges kristne og humanistiske kulturarv?

Å slå inn åpne dører

For egen del har jeg alltid et slikt utgangspunkt for mitt politiske arbeid. Hvilket fundament skulle det ellers bygge på? I vår kristne arv finner vi tradisjoner, markeringer, høytider, tilhørighet og en trygg forankring i et nasjonalt fellesskap. Vår humanistiske kulturarv sikrer verdier som likeverd, likestilling, individuell frihet, sekulære rettsregler, toleranse og ytringsfrihet.

Fremskrittspartiet er den fremste forsvarer av disse verdiene i all politikkutforming. Det er også det som er vårt utgangspunkt i regjeringsforhandlinger.

Den kristne kulturarven er selve grunnfjellet. Den skal forsvares og videreformidles. Det betyr da samtidig at andre livssyn vil måtte få en mindre fremtredende plass.

Kravet om at en regjeringsplattform også skal være forankret i humanistiske verdier er å slå inn åpne dører. Alle partier har dette som utgangspunkt for sin politikk. Hvilket kompass skulle man ellers benytte?

Lite som minner om kristne verdier

Bekkevold og Ropstad sier ingenting om hva KrF legger i sine definisjoner av begrepene de etterlyser.

Basert på KrFs fire siste ukers interne debattseminarer er det imidlertid lite som minner om de kristne og humanistiske verdier jeg refererte til. Det jeg registrerte, var KrF-politikere som på rekke og rad satte seg på sin moralske høye hest og kom med dømmende, nedsettende og stigmatiserende karakteristikker av politiske konkurrenter i Fremskrittspartiet.

Oppildnet av egen partileder brukte KrFs utsendinger den retoriske pisken på høy og lav. Kollektivt ble alle med tilknytning til FrP beskyldt for å ha et annet menneskesyn(!), andre verdier, at de ønsker et kaldere samfunn hvor mennesker blir sortert.

Ikke vet jeg hvordan aktive KrF-ere får slike karakteristikker til å rime med eget kristent sinnelag, men for egen del er slike karakteristikker av mine medmennesker brudd på alt det min barnetro bygger på.

Hvem av oss som har rett, foreslår jeg vi overlater til Vårherre å avgjøre. Tilgivelse er jo for øvrig også et sentralt begrep i kristendommen.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Politikk
 2. Christian Tybring-Gjedde
 3. Kjell Ingolf Ropstad
 4. Fremskrittspartiet (Frp)
 5. Kristelig Folkeparti (KrF)
 6. Debatt