Debatt

Prostatabiopsi gir skjelvinger, blod i urin og sæd eller smerter. Mange menn står i fare for overdiagnostikk | Per Olav Vandvik og Anja Fog Heen

  • Per Olav Vandvik
    Professor i medisin ved Universitetet i Oslo og sykehuslege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Anja Fog Heen
    Doktorgradsstipendiat ved medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet
Håpet er at screening kan oppdage kreftsykdom tidlig og dermed gi helsegevinster, men solid dokumentasjon viser nå det motsatte, skriver debattinnleggende.

Gjør kloke valg om prostatadiagnostikk!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens forside 1. november beskriver en trist historie om en frisk mann som døde av komplikasjoner etter en prostatabiopsi.

I en ledsagende kronikk rapporteres urovekkende høy forekomst av infeksjoner (15 prosent) etter slike vevsprøver i Norge. Helseminister Bent Høie bekrefter behovet for bedre kartlegging av komplikasjoner og en eventuell endring av dagens praksis.

Vi mener historien reiser like viktige spørsmål rundt overdiagnostikk og muligheter for kloke valg i helsetjenesten i Norge.

Per Olav Vandvik er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og sykehuslege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Anja Fog Heen er doktorgradsstipendiat ved medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet.

Norge mangler klare anbefalinger

En vanlig grunn til å utføre prostatabiopsier er screening for prostatakreft med blodprøve (PSA-test) hos friske menn uten symptomer. Til tross for håp om at slik screening kan oppdage kreftsykdom tidlig og dermed gi helsegevinster, viser nå solid dokumentasjon det motsatte.

PSA-testing gjør trolig mer skade enn nytte gjennom overdiagnostikk og overbehandling.

Pålitelige faglige retningslinjer foreslår derfor ikke å utføre PSA-testing og at nasjonale screeningprogrammer avvikles.

Retningslinjene understreker samtidig behovet for samvalg med god informasjon om fordeler og ulemper til menn som ønsker slik testing. Norge mangler klare anbefalinger i nasjonale retningslinjer. Prostatakreftforeningen ønsker fremdeles slik screening velkommen og private aktører som Aleris tilbyr PSA-testing til menn som vil betale. I hvilken grad fastleger fremdeles tilbyr PSA-testing er uvisst. Det er uansett grunn til å tro at mange menn står i fare for overdiagnostikk.

Aftenpostens forside 1. november.

Screeningen redder få liv

Hva er så fordelene og ulempene og hva vil godt informerte menn velge i samråd med sin lege? En nylig publisert troverdig retningslinje (google BMJ Rapid Recommendations) illustrerer nye verktøy for beslutningsstøtte. Her får leger og pasienter tilgang til et kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag og samvalgsverktøy, et par klikk unna anbefalingen om ikke å tilby PSA-test.

PSA-test utført på 1000 friske menn vil over 10 år i gjennomsnitt redde kun ett ekstra liv, til tross for at 18 flere krefttilfeller oppdages og behandles. Kirurgisk behandling gir økt forekomst av inkontinens og impotens. PSA-testing medfører behov for prostatabiopsi hos 10 prosent, fordi blodprøven viser forhøyede verdier av PSA. Vevsprøven vil avdekke prostatakreft hos 30 prosent, resten har en falsk positiv test.

Les også

Erlend Elias: Har baller, mangler testikkel, trenger ikke Movember

Urovekkende andel med infeksjoner

Prostatabiopsi gir for de fleste komplikasjoner som skjelvinger og feber, blod i urin og sæd eller smerter. At 15 prosent får alvorlige infeksjoner i Norge er så visst urovekkende, og omtrent ti ganger hyppigere enn hva retningslinjegruppen fant gjennom gode studier.

Helseministeren har satt pasientens helsetjeneste, samvalg og overdiagnostikk høyt på den politiske agendaen. Legeforeningen har iverksatt kampanjen «Gjør kloke valg». Da må blant annet verktøyene på plass. Slik kan vi sammen lettere treffe kloke valg om prostatadiagnostikk og andre viktige spørsmål.

Dette bør også kunne bidra til en mer verdifull helsetjeneste med mindre sløsing av begrensede ressurser.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Har hvilket kjønn du er betydning for helsetilbudet du får?

  2. Helene Skjeggestad: Det utføres for mange helseundersøkelser av friske personer

Les mer om

  1. Prostatakreft
  2. Screening