Debatt

Forstår departementet hva det selv skriver om terror og objektsikring? | Harald Glevoll

  • Harald Glevoll

    Oberstløytnant (p)

Justisminister Tor Mikkel Wara avbildet under Arendalsuka. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Budskapet må være entydig for at oppdrag skal kunne utføres.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Objektsikring - semantisk analfabetisme? Virker det uforståelig?

Justisministeren har, som svar på Riksrevisjonens kritikk av manglene i objektsikring i samfunnet, skrevet følgende om politiets fremtidige innsats for grunnsikring:

«Justisministeren viser til at igangsatt arbeid med grunnsikring i politiet i større grad enn tidligere gjør det mulig å redusere avhengigheten som enkelte av politiets skjermingsverdige objekt (funksjoner) har til fysiske lokasjoner.

Det er blant annet sett på tiltak som reduserer behovet for fysisk sikring av bestemte lokasjoner gjennom økt redundans, mindre avhengighet mellom funksjon og bestemt fysisk lokasjon samt økt funksjonalitet/fleksibilitet i IKT-løsningene. De 20 mill. kronene som er foreslått bevilget i revidert nasjonalbudsjett for 2018 vil primært gå til slike tiltak.»

Harald Glevoll er pensjonert oberstløytnant.

Alternativ formulering

Riksrevisjonens fremleggelse av en ugradert rapport skal tjene til at interesserte samfunnsborgere og forvaltningen selv kan danne seg et inntrykk av situasjonen.

Å kunne uttrykke seg forståelig er et grunnprinsipp som et departement burde mestre. Det kunne vært formulert slik:

«Departementet har satt i gang et arbeid hvor objekter som har behov for politisikring i mindre grad er avhengig av en bestemt geografisk plassering. Det er blant annet sett på om behovet for fysisk sikring kan reduseres ved at avhengigheten mellom funksjon og geografisk plassering endres.

Sammen med en bedret funksjonalitet i IKT-løsningene vil dette kunne redusere antall objekter som må sikres (redundans – på norsk: overflødig).»

Manglende gjennomføringsevne

På Hærens Stabsskole var presis og tydelig formulering et prinsipp fordi budskapet måtte være entydig for at oppdragene kunne utføres.

Kan fravær av denne egenskapen være en årsak til manglende gjennomføringsevne i departementene?

Forstår de hva de selv skriver?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Samfunnssikkerhet
  2. Riksrevisjonen