Debatt

Skolebyråden bryter ned mer enn hun bygger opp. Ta arbeidsgiveransvaret, Thorkildsen! | Hanna Norum Eliassen

  • Hanna Norum Eliassen
    nestleder, Skolelederforbundet i Oslo, rektor, Hartvig Nissens skole
Mange av oss er sterkt uenig med skolebyråd Thorkildsens beskrivelse av Oslo-skolen som et «tankskip» som må snus, skriver innleggsforfatteren.

Hun renner et flaggskip i senk. Dette må ta slutt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er på tokt for å «rydde opp» i Oslo-skolen. Fra vårt ståsted ser vi dessverre en skoleeier som bryter ned mer enn hun bygger opp.

2018 har vært et vanskelig år for Oslo-skolen. Helt siden den såkalte Malkenes-saken sprakk i vår, med påfølgende debatt om ytringskultur, har det vært støy og hevede skuldre.

Skolelederforbundet Oslo anerkjenner behovet for en gjennomgang av ytringskulturen i Oslo-skolen.

Hanna Norum Eliassen er nestleder i Skolelederforbundet i Oslo og rektor ved Hartvig Nissens skole.

Vår innvending er at en skjev fremstilling, med overdreven vekt på mangler, ikke meritter, har fått mer og mer feste. Nå begynner vi virkelig å kjenne konsekvensene av kjøret. Dette sliter ekstremt på oss skoleledere.

Et flaggskip, ikke et tankskip

Oslo-skolen er, og har lenge vært, en av landets beste utdanningsinstitusjoner. Vi som er ledere, er stolte av skolen og jobber hver dag for å sikre alle barn et opplæringstilbud i toppklasse. Derfor er det mange av oss som, i likhet med Bente Fredheim i Utdanningsetaten, er sterkt uenig med Thorkildsens beskrivelse av Oslo-skolen som et «tankskip» som må snus.

Sett i lys av de formidable resultatene Oslo-skolen faktisk har oppnådd, mener vi, i likhet med Fredheim, at flaggskip er en bedre betegnelse. Men selv et flaggskip holder seg ikke på stø kurs i evigheten. Et flaggskip trenger også en trygg kaptein.

Les også

Thorkildsen reagerte kraftig da ansatt i Oslo-skolen skrev kritisk kronikk

Ta arbeidsgiveransvaret!

Byråd Thorkildsen er faktisk ikke en opposisjonspolitiker som fritt kan refse det bestående. Nå er byråden det bestående. Byråden må legge sin rolleforvirring til side og faktisk innse at hun nå er arbeidsgiver.

Vi mener at en god skoleeier er en som støtter og motiverer sine ansatte og legger til rette for en konstruktiv dialog. Uten støtte og tillit ovenfra er det vanskelig å utøve lederjobben på en god måte. Man skal selvsagt etterleve pålegg om endring, men det må skje via den formelle styringsdialogen - og ikke gjennom svartmalende retorikk i mediene.

Les også

Politisk redaktør Trine Eilertsen kommenterer: Vi får de byråkratene vi fortjener

Vi trenger ro

Når retorikken blir så sterk, og støyen så kraftig som den er nå, blir det daglige arbeidet som skoleleder tyngre. Å våkne opp dag etter dag til negative overskrifter om sin egen arbeidsplass, gjør noe med en. Derfor har mange skoleledere henvendt seg til oss i Skolelederforbundet Oslo med følgende budskap:

Vi er i ferd med å miste gnisten. Vi opplever at skolebyrådens fremferd undergraver det gode arbeidet som er blitt gjort over mange år i Oslo-skolen. Dette må ta slutt, sier de, før det går ut over elevene.

Les også

Dette er historien om B, en lærer i Osloskolen. Nå er det slutt. B er syk av å jobbe for en ledelse som gjør alt annet enn å lede.

Som skoleledere sitter vi i svært ansvarsfulle posisjoner. Vi er faktisk ansvarlige for å lede arbeidet med å gi alle barn og unge de beste muligheter for fremtiden. I et slikt krevende og viktig arbeid trenger man en profesjonell arbeidsgiver som gir støtte, inspirasjon og arbeidsro.

Slik situasjonen er nå, med en skoleeier på krigsstien, har vi ingen av delene.

Hele ledelsen i skolelederforbundet i Oslo står bak innlegget.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oslopolitikken
  2. Skole og utdanning
  3. Inga Marte Thorkildsen