Å flytte en mobber skal aldri være en enkel utvei | Jan Tore Sanner

Å flytte mobberen skal ikke være og vil ikke være en enkel utvei, mener Jan Tore Sanner (H).

Men det er feil å flytte eleven som blir mobbet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Å bekjempe mobbing krever flere forskjellige tiltak. Derfor har vi styrket de voksnes kompetanse til å forebygge og håndtere mobbing, vi har fått på plass et nytt regelverk som gjør at foreldre og elever kan melde saken videre til fylkesmannen, og vi innfører mobbeombud i alle fylker.

I et innlegg i Aftenposten skriver Halstensen, Myrvik og Hole i Kildehuset ved Modum bad at det er en panikkløsning å flytte mobberen. Å oppsummere Regjeringens politikk mot mobbing på denne måten er i beste fall naivt, om ikke feilaktig. Vi har understreket flere ganger at skolene ikke skal kunne flytte en som mobber, for å legge lokk på en situasjon.

Men i dag vet vi at det ofte er den eleven som er mobbet og utrygg som må bytte skole – selv i de aller groveste sakene. Det mener jeg er feil.

Les også

Hvorfor går ikke mobbetallene ned? | Kjerstin Owren

Ekstraordinære tilfeller

Å flytte mobberen skal ikke være og vil ikke være en enkel utvei. Dette er understreket flere ganger i forslaget som er på høring. Før beslutningen tas, skal eleven selv, lærere og rektor ha blitt hørt og andre tiltak være vurdert og helst prøvd ut. Muligheten skal kun brukes i helt ekstraordinære tilfeller der andre elevers trygghet og læring står på spill, for eksempel i saker der det har skjedd et overgrep.

Les også

Aftenposten mener: Den viktigste kampen mot mobbing foregår i skolen

Det er allerede mulig å flytte elever i grunnskolen, men ikke i videregående. Men et godt og trygt skolemiljø er like viktig uavhengig alder. Eleven som blir flyttet skal selvsagt få oppfølging og hjelp på den skolen han eller hun kommer til.

Endringen er etterspurt fra fylkeskommunene. Alternativet er å utvise eleven for noen dager, eller i ytterste fall resten av skoleåret. Utvisning mener jeg kan være langt mer dramatisk, siden det gjør at eleven henger etter og i verste fall dropper ut.

Det finnes ingen enkle løsninger på mobbing. Skolene skal jobbe godt og systematisk for å skape et godt og trygt skolemiljø. Flyttingen skal kun gjøres når andre tiltak ikke har vært eller kan være nok.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.