Debatt

Jeg protesterer! | Akel Nærstad

  • Aksel Nærstad
    koordinator, Mor and Better Network

Radikalisme er ikke det samme som voldelig ekstremisme.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Statsminister Erna Solberg advarte sterkt imot radikalisering i sin nyttårstale. Den samme type advarsler kan vi ofte høre også fra andre politikere og lese i aviser. Jeg er helt enig i fordømmelse av terrorisme og ekstrem islamisme, og mener det er viktig å arbeide mot at ungdom blir rekruttert inn i grupper som står for slike verdier og handlinger. Jeg mener imidlertid det er galt å kalle det «radikalisering».

Aksel Nærstad.

Jeg ble radikalisert på slutten av 1960-tallet og er fortsatt radikal. Det er jeg glad for og stolt av. Jeg prøver å radikalisere ungdom. Det er behov for radikale endringer både i Norge og resten av verden. Kvinner er undertrykt, klimaendringene truer livet på jorden, hver dag dør omtrent 20.000 mennesker av sult og sultrelaterte årsaker, og de åtte rikeste i verden eier like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning, for å nevne noe.

Jeg protesterer!

I 2010 laget Stoltenberg-regjeringen en handlingsplan mot radikalisering, og i 2014 la Solberg-regjeringen frem sin egen handlingsplan mot radikalisering der den skriver at «Terror er den ytterste konsekvens av radikalisering og voldelig ekstremisme». Jeg protesterer! Jeg er imot terror! Å være radikal er i de fleste definisjoner å gå til roten av problemene og å gå inn for dyptgående og grunnleggende forandringer.

I den Norske Bokklubbens fremmedordbok er «radikal» forklart som noe «som har med roten å gjøre; som går til roten av noe, grundig, gjennomgripende; omveltende, ytterliggående; som tar sikte på gjennomgripende forandringer av (særl. Politiske og sosiale) forhold (mots. Konservativ)»
Regjeringen og de fleste medier knytter radikalisering sammen med voldelig ekstremisme. Regjeringens handlingsplan sier det direkte. Den heter «Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme». Regjeringen og store deler av mediene beskriver radikalisme og voldelig ekstremisme som to sider av samme sak, som noe som henger uløselig sammen. Det er det ikke!

Dere bør beklage!

Om en skulle brukt samme logikk som Regjeringen og store deler av mediene, kunne en kritisert alle konservative partier og personer for å støtte opp om slaveri, apartheid, utbytting og undertrykking, koloniveldet og fysiske avstraffelser. Jeg vil ikke senke meg ned på et slikt nivå. Men jeg vil protestere høylytt mot å bli satt i bås med voldelig terror. Det er ikke for sent å snu. Regjeringen og mediene kan beklage at de knytter radikalisering sammen med terror. De kan beklage at de går imot radikalisering rent generelt, og i stedet si direkte at de går imot religiøs ekstremisme som fører til vold og terror. La oss stå sammen i kampen mot undertrykkelse og terror!
Jeg vil fortsette å være radikal og å gå inn for grunnleggende endringer av samfunnet. Vil Regjeringen gjøre det klart at den ikke setter meg i samme bås som folk som henretter meningsmotstandere og som arbeider for å innføre sharialover?

Les mer om

  1. Radikalisering