Høysesong for forvirring om giftemål og skilsmisse | Rune Zahl-Olsen

  • Rune Zahl-Olsen
De aller fleste som skiller seg, gjør det mellom det fjerde og niende året etter at de giftet seg

Er det færre som gifter seg nå enn før? Skiller flere seg nå enn før?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nylig publiserte Statistisk sentralbyrå tallene for ekteskapsinngåelser og skilsmisser, noe som førte til omtale i landets medier. Hovedtallene for landet er at 20.949 ekteskap ble inngått, 9545 skilsmisser ble gjennomført og 10.630 separasjoner ble tatt ut. Samtidig er det slik at over 99 prosent av dem som giftet seg i 2018 fortsatt er gift, og de aller fleste av dem lykkelig gift. Hvordan kan dette henge sammen?

Rune Zahl-Olsen, forsker og familieterapeut Sørlandet Sykehus HF

Det er svært få som skiller seg samme år som de blir gift. De aller fleste som skiller seg, gjør det mellom det fjerde og niende året etter at de giftet seg, selv om noen skiller seg etter så mye som 30 eller 40 år. Totalt er det 867.563 gifte par i Norge. Av disse ble altså 9545 par skilt i 2018. Noe som tilsvarer litt over en prosent. Sagt på en annen måte: Kun én prosent av de gifte ble skilt i fjor.

Færre gjengifte

Er det færre som gifter seg nå enn før? Antallet giftermål varierer fra år til år, men for hvert år siden 2012 har antallet inngåtte ekteskap gått ned. At det skjer samtidig med at folketallet går opp, viser tydelig at færre velger å gifte seg nå enn før. En av grunnene til denne nedgangen er at færre og færre av dem som er blitt skilt, velger å gifte seg igjen. I 1978 ble 70 av 1000 skilte menn gift igjen, mens det nå kun er 25 av 1000. Samboerskap er den samlivsformen flere av disse velger i dag.

Skiller flere seg nå enn før? Det er litt mer vanskelig å svare på ut fra de tallene SSB gir ut, for enten må man se på hvor stor andel av alle gifte som blir skilt for hvert år, noe som gir at omtrent en prosent ble skilt i fjor, eller så må vi følge årskull av gifte. Altså, hvor mange av de 20.949 ekteskapene som ble inngått i 2018, vil ende i skilsmisse.

Les også

Flere skilsmisser og færre og færre par gifter seg

Trenden snudde

Slike tall viser at de som giftet seg på 60-tallet og frem til omtrent år 2000, skilte seg i større og større grad, men at trenden snudde og at de nå skiller seg i mindre og mindre grad. Aftenposten skrev om dette den 19. april i fjor. Det paradoksale er altså at selv om antallet skilsmisser er gått opp siden i fjor, er skilsmisserisikoen for de unge parene lavere enn for dem som giftet seg tidligere.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.