Debatt

Nei, «snikislamisering» er ikke et godt ord

  • Anne Birgitta Nilsen

Finansministeren er et språklig forbilde for mange. Hun bør derfor ta mer ansvar for sin språkbruk. Snikislamisering er et begrep som er egnet til å vekke mistenksomhet og andre negative følelser overfor muslimene, skriver artikkelforfatteren. Foto: Varfjell, Fredrik

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Jeg mener snikislamisering er et godt ord. Det gir en god beskrivelse av noen utfordringer i samfunnet vårt», sier finansminister Siv Jensen (Frp) til Dagsnytt forrige uke.

Elementær kunnskap om språk og konspirasjonsteorier fra ytre høyre tilsier noe annet.

Snikislamisering er en sammensetning av de to ordene «snik» og «islamisering». Det første leddet «snik» beskriver det andre leddet, på samme måte som i ordene «snikskytter» og «snikreklame». I sammensetningen er «snik» forbundet med innholdet i verbet å snike, som betyr å gjøre noe i det skjulte.

Begrepet gir således inntrykk av at det foregår en skjult og bevisst islamiseringsprosess av Norge, men begrepet sier mer om brukernes oppfatninger av muslimene enn om faktiske forhold.

Det finnes mye forskning på ulike muslimske praksiser, og det er ingenting i denne forskningen som tilsier at muslimene er i ferd med å omdanne Norge til en islamsk stat.

Anne Birgitta Nilsen. Foto: privat

Den påståtte snikislamiseringen føyer seg inn i en ekstremistisk diskurs og er i strid med vår beste kunnskap.Begrepet har ingen sammenheng med fornuften, men er snarere egnet til å sette folks frykt og sinne i kok. Gjennom begrepet kommer et fiendebilde til syne i uvirkelige fiender som sniker seg inn på Norge.

Konspirasjonsteori

Snikislamisering er et begrep med en forbindelse til konspirasjonsteorien om Eurabia.

Eurabia sier at muslimene sniker seg innpå Europa i det skjulte. Muslimene står bak en hemmelig plan om maktovertagelse i Europa. Deres mål er et forhistorisk kalifat med et islamistisk styre basert på en bokstavtro fortolkning av sharia.

Eurabia er tankegodset til Fjordman, Peder Are Nøstvold Jensen. Det er i dette høyreekstreme universet begrepet snikislamisering har sin opprinnelse.

I Norge dukket begrepet snikislamisering opp i mediene i 2009, etter at Siv Jensen brukte det i sin tale til landsstyret i Fremskrittspartiet i 2009. Når et slikt begrep etableres og brer om seg blant språkbrukerne, blir konsekvensen at negative følelser, holdninger og oppfatninger overfor muslimer forsterkes og vekkes.

Slike konsekvenser viser hvilken makt som ligger i språket og hvilke muligheter for innflytelse som ligger i begrepsutvikling blant folk med en sosial posisjon som gir troverdighet og autoritet.

Begrepet har trolig bidratt til at en uriktig virkelighetsforståelse har bredt om seg.

Finansministeren er et språklig forbilde for mange. Hun bør derfor ta mer ansvar for sin språkbruk. Snikislamisering er et begrep som er egnet til å vekke mistenksomhet og andre negative følelser overfor muslimene.

Å fremme negative følelser, holdninger og oppfatninger av utvalgte grupper er hatretorikkens fremste kjennetegn. Begrepsbruken er på den måten i strid med tiltak 26 og 28 i Regjeringens egen handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme.

Anne Birgitta Nilsen er forfatter av boken Hatprat

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Les også:

Morad Jarodi, norsk muslim og student:

Les også

Frihet til å velge niqab

Nyhetssak:

Les også

  1. Islamekspert: - Frp-språket fører ikke til ekstremisme

  2. Forskere mener Frp-språket har skapt ekstremisme

Les mer om

  1. Debatt