Nedkjemp negativiteten

Høsten 2012 skapte en anti-islam film sinne blant en del muslimer. Profetens Ummah arrangerte en demonstrasjon foran den amerikanske ambassaden der de hyllet Osama bin Laden.

Mistenkeliggjøring av norske muslimer gir økt ekstremisme.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Flere faktorer bidrar til at ungdommer lar seg verve av voldelige og ekstremistiske grupperinger.

Hanin A.M. Al-Rubaye

En klar faktor er mangelen av følelsen å tilhøre storsamfunnet. Norsk muslimer har et ansvar i å søke seg til storsamfunnet, men majoritetssamfunnet har også et ansvar i å ønske dem velkommen. Det store oppmøtet fra muslimer og ikke-muslimer på #NO2ISIS-demonstrasjonen nylig demonstrerte at vi er kommet et skritt nærmere et mer inkluderende samfunn der vi sammen står mot voldelig ekstremisme og terror. Dessverre finnes det personer som sprer holdninger som virker negativt på fremskrittene.

Skyves inn i ekstreme miljøer

Unge norsk muslimer må kunne få muligheten til å påvirke gjennom demokratiet og ytringsfriheten vi har i Norge – uten å måtte forsvare seg mot de samme beskyldningene igjen og igjen. Mistenkeliggjøring av alle muslimer og muslimske institusjoner dytter de norske ungdommene ut av storsamfunnet og inn i de ekstreme miljøene, der de føler seg akseptert.

Dialog

Stand4Hussains mål er å la unge norsk muslimer møte storsamfunnet, ytre seg og skape dialog. Dette øker tilhørigheten til storsamfunnet og motivasjonen til å delta i det offentlige rom. Dette igjen motvirker rekruttering til voldelige og ekstremistiske miljøer. Anklagen om at Stand4Hussain rekrutterer til ekstreme miljøer er ikke bare feilslått, men kan også skremme ungdom bort fra forebyggende tiltak. Det hele illustrerer hvor lite kunnskap det fins om arbeidet norsk muslimer utfører i kampen mot ekstremisme.

Roseaksjon

Høsten 2012 skapte en anti-islam film sinne blant en del muslimer. Profetens Ummah arrangerte en demonstrasjon foran den amerikanske ambassaden der de hyllet Osama bin Laden. Stand4Hussain derimot, ga ungdommene mulighet til å forsvare sin profet ved å dele ut roser på Karl Johans gate. Rosene kom med en kort tekst om profeten. Prosjektet inspirerte ungdommer verden over og fikk bred mediedekning i utlandet. Selv om de norske mediekanaler ikke var villige til å omtale dette, satt roseaksjonen sine spor og ble nevnt i samfunnsboken Fokus som brukes ved videregående skoler

La oss dele kunnskap

Ungdommene som driver Stand4Hussain har ikke egne tekster for nettsiden stand4hussain.org, i stedet har de lenket til andre nettsteder, blant annet sannislam.no. En nettside ingen i Stand4Hussains styre har ansvar for. Deler av en tekst ble en gang benyttet, og slik havnet link til dem på StandHussains sider. Gjentagende beskyldninger basert på feilaktig informasjon vitner om et desperat forsøk på å bryte ned bildet av en modig 19-åring.

Mangel på kunnskap

Fremmedfrykt, rasisme og voldelig ekstremisme er resultat av mangel på kunnskap. I stedet for å basere våre holdninger på konspirasjonsteorier, antagelser og uvitenhet, la oss hylle intellektet mennesket har og sammen nedkjempe de negative holdningene ved å dele vår kunnskap.