Debatt

Sexkjøp gjør personer til varer

 • Torbjørn Røe Isaksen

Aftenpostens journalist snakket med menn som ville kjøpe en «tur» med henne. Er sex en vare, spør Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Olav Olsen

Det er dypt problematisk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er motstander av sexkjøpsloven, men synes allikevel det er problematisk med sexkjøp. Er det en forenlig posisjon?

Aftenposten har en interessant serie om prostitusjon for tiden, i kjølvannet av eksprostituerte Tanja Rahmssterke kronikk. I fjor fikk vi også høre en annen historie om livet som prostituert da Hege Grostadstod frem som sexarbeider. Der Rahm forteller om misbruk, vold og ulykke, mener Grostad at sexarbeidere (som hun kaller dem) bør anerkjennes som en vanlig yrkesgruppe.

Torbjørn Røe Isaksen Foto: Erlend Aas

Det er flere lag med argumenter i denne debatten. Det første spørsmålet er selvfølgelig hvilken versjon som rett. Er det Grostad eller Rahm som beskriver virkeligheten for prostituerte best? Begge forteller sine egne historie, og det er ingen grunn til å mistenkeliggjøre noen av dem.

Alle har kanskje ikke opplevd like grusomme ting som Rahm, men likefullt er nok flertallet av de som selger sex i verden nærmere Rahms virkelighet. Menneskehandel, narkotika— og hallikvirksomhet preger svært mye av prostitusjonen. Samtidig har Grostad et viktig poeng: Ikke skjær alle over en kam. Pro-senteret har vært opptatt av det samme. Prostituerte er også mennesker, og ja, noen av dem har faktisk valgt yrket frivillig. Men det kan ikke skygge for det faktum at svært mange — trolig det store flertallet — har havnet i prostitusjon, ikke valgt det.

Det neste spørsmålet er da sexkjøpsloven. Jeg er skeptisk til loven ikke primært av prinsipielle grunner som at at det skal være lov å selge kroppen sin, men fordi loven kan få negative konsekvenser.

Den kan styrke det kriminelle elementet, jage prostitusjon under jorden og gjøre det vanskeligere å hjelpe mennesker ut.

Loven kan altså diskuteres som praktisk politikk.

Vi kommer allikevel ikke unna det prinsipielle. Er sex en vare? Altså noe man kan selge? Om det er biologi eller samfunn som er årsaken er en for lang diskusjon å ta her, men faktum er at sex er forbundet med en rekke følelser, verdier og tabuer. Å ha et seksuelt forhold til noen er noe genuint og kvalitativt annerledes enn forholdet du har til din revisor eller frisør.

Sex er intimt knyttet til menneskers følelsesliv, og bare ved å se bort fra dette åpenbare faktum kan man betrakte seksuelle «tjenester» som varer. Snarere tilhører sex en helt annen samfunnssfære enn markedet. Sex hverken kan eller bør måles i kroner og øre.

Nettopp fordi sex er en annen type menneskelig aktivitet enn å for eksempel løfte kasser, klippe hår eller sortere bøker, kan det å kjøpe sex etter min mening ses på som en kommodifisering av mennesket — man gjør personen til en vare. Og det er dypt problematisk.

Innlegget er først publisert på Torbjørn Røe Isaksens blogg Konservativ.no

Les også:

 1. Les også

  Borgerlige ungdomspartier krever ja til sexkjøp

 2. Les også

  - Bare et tidsspørsmål før loven mot sexkjøp forsvinner

 3. Les også

  - Alle vet at det ikke er bra, at det er forbudt, likevel gjør du det

 4. Les også

  - Sexarbeid passer ikke for alle

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Brasils barneprostitusjon | Fagfilosof Anders Solli Sal og barnerettsforkjemper Mats Liland

 2. DEBATT

  Foregangslandet?

 3. DEBATT

  Internrevisjonen: Sexkjøpsloven gjør livet verre for sexarbeiderne

 4. DEBATT

  Kvinnegruppa Ottar: Staten skal ikke være hallik

 5. SID

  Sexkjøpsloven: Mitt forslag er statsregulerte bordeller

 6. POLITIKK

  – Hvis målet bare var at vi skal se færre prostituerte på gaten, kan de som var for sexkjøpsloven være fornøyd