Utdanningsdirektør Søgnen verdsetter ikke kritikk | Steffen Handal

  • Steffen Handal
    Leder i Utdanningsforbundet
Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.

Oslos utdanningsdirektør trer inn i rollen som elevenes forsvarer og plasserer lærer Simon Malkenes i gapestokken

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Lærere har ytringsfrihet, men kan ikke krenke elever», skriver direktør for utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen. Med det utsagnet vil hun etablere at det som har skjedd etter at lektor Simon Malkenes deltok i Dagsnytt Atten, kun handler om elevenes skolemiljø og deres rettigheter i henhold til opplæringsloven.

Søgnen forsøker å avgrense saken

Som direktør skulle Søgnen verdsette kritiske ytringer og bidra til en debatt med takhøyde. I stedet forsøker Søgnen å avgrense saken til et spørsmål om elever har følt seg uthengt eller stigmatisert.

Hun påberoper seg dessuten definisjonsmakten i dette. Saken er ikke så enkel, og direktøren begår en alvorlig feil når hun konkluderer på denne måten.

Som juristen Anine Kierulf gjentatte ganger har påpekt, er det ingen som har rett til ikke å oppleve seg krenket.

At noen opplever seg krenket skal man alltid ta på alvor og undersøke. Men det er ingen automatikk i at de da faktisk er krenket, fordi det også beror på den som i utgangspunktet ytret seg, hvilke intensjoner vedkommende hadde og hvordan ordene falt.

Elevene ble anonymisert

Simon Malkenes anonymiserte elevene da han fortalte om hvordan en time kunne arte seg. Hans ærend var å problematisere et opptakssystem som skaper store problemer for nettopp elevenes læringsmiljø på mange skoler i Oslo. At dette var hans hensikt og budskap, kan det ikke herske tvil om.

«Lærere har som alle andre ytringsfrihet», skriver direktøren. Hun slår inn åpne dører. Rettsvernet er der. Det denne saken illustrerer, er at lærere i Oslo som faktisk bruker sin ytringsrett, risikerer represalier.

Dersom det som foregår i skolen skal være gjenstand for offentlig debatt, må lærere kunne ytre seg – også om problematiske forhold.

Påstanden om at dette kun er en sak om elevenes skolemiljø, er en konstruksjon, skapt for å plassere Malkenes i gapestokken, mens Søgnen kan tre inn i rollen som elevenes forsvarer.

Søgnen bidrar med dette ikke konstruktivt. Og hun sender et dårlig signal til sine lærere. Begge deler er svært problematisk. Først og fremst for elevenes skoletilbud.

På Twitter: @Alltid-uansett