Debatt

Gaustad-tomten er ubrukelig for nytt sykehusbygg

  • Tor I. Winsnes
    Tor I. Winsnes
    Arkitekt og sykehusplanlegger
Tomten som er planlagt til nytt sykehusbygg på Gaustad, er bratt, kupert og oppdelt av veier og trikkelinjer, skriver innleggsforfatteren.

Nytt sykehus trenger en tomt, det svever ikke fritt. På Gaustad er det i dag ingen ledig byggegrunn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Takk til Helse sør-øst og Oslo universitetssykehus for at dere i to debattinnlegg fremfører argumenter for sykehusplanen for Oslo.

Alle ønsker nybygde sykehus i Oslo, også ny teknologi og nye behandlingsformer. Men nytt sykehus trenger en tomt, det svever ikke fritt. På Gaustad er det i dag ingen ledig byggegrunn. Den prøver Helse sør-øst å trylle frem ved en omregulering.

Omregulering

Omreguleringen kan bare tvinges igjennom ved hjelp av statlig regulering etter at Riksantikvaren har reist innsigelse mot planen og Oslo kommune har varslet at all omregulering vil bli avvist.

Selv om det vil lykkes Helse sør-øst å overprøve det kommunale selvstyret og tråkke på et av våre viktigste kulturminner, Gaustad sykehus, vil tomten bli ubrukelig for sykehusbygg. Den er bratt, kupert og oppdelt av veier og trikkelinjer.

Det illustrerte sykehusprosjektet er hverken kompakt, fleksibelt eller tilpasningsdyktig. I tillegg blir det for smått som regionsykehus. Det må avlastes på Aker med Ring 3 som intern forbindelse.

Les også

Bestemte seg for å legge det nye sykehuset her. Det er svært usikkert om de får lov til å bygge.

Ullevål har ideell tomt

Bygging oppå og inni dagens rikshospital vil gjøre sykehuset til en byggeplass i ti år. Arbeidsmiljøet og driften vil lide. Blant annet skal helikoptrene i hele byggeperioden lande i bakgården til barneintensiven, blant spebarn som ikke tåler lyden av klikk i dørlåsen.

Ullevål sykehus har en ideell tomt som kan romme enhver utbygging i all fremtid.

Opprettholdes Rikshospitalet som landsdekkende spesialsykehus uten bydelsansvar og Aker reduseres til lokalsykehus bare for Groruddalen, kan investeringen reduseres drastisk.

Helse sør-øst klarer ikke å samle traumatologien på Rikshospitalet, men må dele den med Aker. Et samlet multitraumemottak som i dag på Ullevål, er essensielt ved store ulykker. Beredskapen og tryggheten ved en deling vil svekkes, og driftskostnaden vil gå i taket.

Påstanden om at fortsatt drift av Ullevål vil øke driftskostnaden, er ikke underbygget. Det motsatte er mer sannsynlig.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Oslo universitetssykehus (OUS)
  2. Gaustad