Debatt

Kort sagt, fredag 10. september

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kollektivtilbud, abort og utenlandsk eierskap. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kollektivtilbudet må videreutvikles

Har Aftenposten meldt seg helt ut av å dekke hovedstadens saker seriøst? Onsdag 1. september fikk vi dessverre bekreftet dette.

Aftenposten skriver på lederplass at Oslos busser er tomme og kjører rundt uten passasjerer. Til informasjon var bussene og øvrig kollektivtrafikk i snitt 73 prosent fulle forrige uke. Det til tross for at folk fortsatt frarådes å reise kollektivt på grunn av pandemien.

For Oslo og hele hovedstadsregionen er et effektivt og tilgjengelig kollektivtilbud det aller beste virkemiddelet for å redusere klimautslippene.

Kollektivtilbudet må opprettholdes og videreutvikles. Dette sikres gjennom gode økonomiske overgangsordninger fra staten. Noe annet vil være en solid investering i økte klimautslipp, noe som er det siste Norge og verden trenger.

At det tidvis er trengsel, tilsier at det må investeres ytterligere i kollektivtransporten. Aftenposten mener transportbehovet må reduseres. Det kan de fortelle til alle dem som er avhengig av en god kollektivtrafikk: jobbreisende, skoleelever og studenter.

Et kutt vil få store konsekvenser for bussjåfører, trikkeførere, T-baneførere, fagarbeidere på verksteder og infrastruktur, renholdere og administrativt ansatte.

Oslo er allerede blant de hardest rammede byene under pandemien, og det er mange arbeidsledige. Ved å sikre en overgangsordning vil vi også sikre arbeidsplasser i kollektivtrafikken. Denne kompetansen er essensiell å ivareta for en videreutvikling av den grønneste sektoren vi har.

Ola Floberg, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Sores Yuzer, nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening


Vi må verne menneskelivet

Å verne om menneskelivet er en hovedoppgave i ethvert sivilisert demokrati. Spørsmålet om vern av ufødt liv har til alle tider vært et klassisk tema i filosofien og blir derfor også drøftet i Ex.phil. ved universitetene våre.

Aftenposten levner likevel lite rom for nyanser og andre syn. På lederplass 3. september kritiserer avisen KrF. Aftenposten hevder at lovendringen som førte praksis tilbake til utgangspunktet, der man ikke fritt kan velge antall fostre, bidrar til harde fronter og amerikanske tilstander.

Aftenposten blir respektert for sin kvalitet i analyser og kommentarer. Desto mer overraskende er det å lese en slik overfladisk tirade i et etisk krevende tema.

KrF ønsker styrket rettsvern for fosteret, men erkjenner samtidig at vi ikke har svar på alle spørsmål om endelig lovgivning. KrFs program slår imidlertid fast at en alternativ lov ikke er aktuell før det både politisk og i opinionen har skjedd endringer som gir grunnlag for alternativer.

Spørsmålet som derfor er mest aktuelt foran valget, er om vi skal svekke vernet ved å flytte 12-ukersgrensen frem mot tiden der fosteret blir levedyktig.

KrF mener dette svekker respekten for menneskelivet. Det er et stort skritt i feil retning. Vi tror mange erkjenner at dette er et spørsmål som fortjener bred debatt.

Øyvind Håbrekke, 1.-kandidat for KrF i Trøndelag


Utenlandske eiere bidrar til mangfold

Aftenposten har skrevet om utenlandske firmaer som kjøper eiendom og virksomheter eller har startet virksomhet i Oslo. Det antydes at dette er truende mot noe. Ord som benyttes er blant annet hvitvasking og mangel på respekt for norske lover. Det er feil. Utenlandsk eiere er svært viktig – i hele Europa.

EU (og EØS) er bygget på ideen om et indre marked, der landene ikke skal hindre etablering utelukkende på grunn av nasjonalitet. Dette er en suksessoppskrift for fred og velstandsutvikling. Utenlandsk eierskap til bygårder og serveringssteder betyr ikke at de tømmer byen for ressurser.

Tvert imot: De stimulerer til jevn vekst og kunder som kommer tilbake. Slik øker investeringen i verdi. Handel nevnes ikke. Det er rart, for vi har medlemmer som for eksempel Ikea og H & M i Oslo Handelsstands Forening.

Det er miksen av lokale og internasjonale eiere som styrker byen og bidrar til mangfold. Vi er selvsagt glade for byrådsleder Raymond Johansens (Ap) uttalelse om behovet for å styrke privat, lokalt eierskap til bedriftene i Oslo.

Vi skal huske det neste gang vi snakker om eierbeskatning enten det er i form av formuesskatt eller lokal eiendomsskatt.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt