Debatt

Akershus + Oslo = sant

  • Njål Vikdal
    Asker kommunestyre (V)
  • Eirik Bøe
    Bærum formannskap (V)
Det regionale samarbeidet mellom Oslo og Akershus la til rette blant annet for kollektivtransport, skriver innleggsforfatterne.

Akershus bør gjenoppstå som partner til Oslo hvis Viken oppløses.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samarbeidet mellom Akershus og Oslo var en stor suksess. Det regionale samarbeidet la til rette for effektiv kollektivtransport, dynamisk utvikling av infrastruktur og en næringsutvikling uten sidestykke i Norge. Derfor bør Akershus gjenoppstå som partner til Oslo hvis Viken oppløses.

Den naturlige fylkessammenslåingen i hovedstadsregionen er Oslo og Akershus, slik Akershus amt var organisert fra 1682 til 1918, og slik Statsforvalteren var organisert inntil 2019. Dessverre sa Oslo nei til dette.

Krevende

En region i vekst krever gode samferdselsløsninger og samordnet areal- og mobilitetsplanlegging. De jevnstore fylkene Oslo og Akershus var i praksis ett fylke. Oslo og Akershus hadde samordnet sine viktigste oppgaver gjennom å ha Ruter som felles kollektivselskap og gjennom Oslopakke 3 som felles finansiering og prioritering av samferdselstiltak. Og ikke minst med en felles regional areal- og transportplan som skal redusere transportveksten og nedbygging av natur.

At Viken ikke ønsker en samordnet plan for areal- og transport med Oslo, er krevende. Det vil føre til byspredning, økt biltrafikk og økt nedbygging av natur i Akershus og Oslo.

Å leke med en idé om å dele Akershus i et Vest-Viken og et Øst-Viken eller andre oppdelinger rundt Oslo vil skape en situasjon hvor Oslo skal forhandle med to fylker om kollektivselskap, bomsatser og felles areal- og transportplaner.

Dette er oppskriften på et delt, svakere og irrelevant Stor-Oslo, ikke oppskriften på en effektiv vekstkraftig region som Stortinget vedtok i 2009.

Bør være kun ett alternativ

Å gjøre Osloregionen til en motor for landet og en attraktiv del av Norden og Europa som kan takle klima- og naturkrisen, er en nasjonal oppgave som krever riktig struktur.

De rød-grønne og Fremskrittspartiet vil nå reversere etableringen av Viken. Det bør da være kun ett alternativ: at Akershus gjenoppstår.

Njål Vikdal (V), Asker kommunestyre, medlem av Utvalg for samferdsel, Akershus, 2015-2019

Eirik Bøe (V), Bærum formannskap, leder av Utvalg for Plan, næring og miljø Akershus, 2015-2019

Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Akershus
  2. Oslo
  3. Oslo-byutvikling