Kort sagt, onsdag 25. mai

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Skole. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

En vei ut av volden i skolen

18. mai skriver lærer Erlend Gjestrud om Utdanningsetatens nye opplegg mot vold og trusler i skolen. Jeg kjenner ikke selve opplegget, men blir kritisert for å ha snakket varmt om en av dem som skal ha bidratt med inspirasjon, barnepsykolog og forfatter Ross Greene.

Greene har lang erfaring med utagerende barn. Etter år med konsekvenspedagogikk, straff, mobbeprogrammer og ulike tiltak som skal fjerne uønsket adferd, har han konkludert på samme måte som stadig flere gjør: Det virker ikke.

Han spør: «Tar den måten vi disiplinerer barna i skolen på, egentlig hensyn til de faktiske faktorene som utløser barnas sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utfordringer? Hvis ikke, hva bør vi gjøre i stedet?»

Greenes hovedpoeng er dette: Hvis vi vil hjelpe barn som strever med å «oppføre seg ordentlig», må vi forstå hvorfor de ikke gjør det i dag. Men hvis vi virkelig ønsker å forstå hvorfor, må vi akseptere at barn gjør så godt de kan, gitt situasjonen de befinner seg i. Hvis barna opplever at voksne tror de ikke oppfører seg ordentlig fordi de ikke gidder eller er slemme, så vil de ikke ønske eller våge å samarbeide. Dermed vil vi heller ikke finne ut av hvorfor-spørsmålet.

Greene argumenterer for at hovedårsakene til at barn blir det vi kaller utfordrende eller «adferdsvanskelige», er at de 1. mangler kognitive ferdigheter, eller 2. har uløste problemer. Og vi må til bunns i dem. Barn er prisgitt voksne som ser og forstår. Mange har ikke ord for følelsene sine, de ser ingen veier ut.

Alt starter med å ta barna på alvor, helt i tråd med verdigrunnlaget i FNs barnekonvensjon, opplæringsloven og Grunnloven.

Greene tar skolens hele og fulle mandat på alvor. Elevene skal jo både lære seg grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter. Hans tilnærming kan dermed bidra til trygghet, som er en forutsetning for faglig læring, men også for at elevene lærer mer om seg selv, om hverandre, om følelser og konstruktive måter å finne løsninger på.

Derfor er jeg positiv.

Inga Marte Thorkildsen, tidligere byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo for SV, tidligere barneminister