Debatt

Høye bompriser rammer usosialt | Inger Elisabeth Sagedal

  • Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef NAF
En stor del av bilene som er på veien i dag, er der med god grunn. Når også disse sjåførene får et godt alternativ til bilen, setter de den fra seg, skriver innleggsforfatteren.

Staten må stå for en større andel av kostnaden når store vei- og kollektivprosjekter skal finansieres.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


NAF er blitt anklaget for å gjemme seg bak barnefamiliene så matpakkekjørerne kan fortsette å forurense byluften. Matpakkekjørere blir det heldigvis stadig færre av ettersom bilbruken går nedover. Men ikke alle har muligheten til å velge bort bilen, og de har heller ikke råd til å bytte ut den gamle dieselbilen ennå.

De som blir hardest rammet bor utenfor sentrum, der det er dårlig kollektivtilbud. Mange av disse er familier i etableringsfasen med tidsklemme som hindrer dem i å velge et tilbud som dobler reisetiden, og som ikke har økonomisk rom til å kjøpe en ny bil.

  • Oslo: Her kan de nye bomstasjonene komme

Mindre biltrafikk og større inntekter er uforenlig

Politikerne i Oslo og Akershus er blitt enige om en historisk høy økning i bompengesatsene. De skal få inn masse penger til å bygge t-banetunnel, Fornebubane og mye mer.

Miljøvennlig, effektiv transport er dyrt og komplisert å bygge opp. NAF har på vegne av medlemmene advart politikerne om at målene om mindre biltrafikk og mer penger i kassen ikke lar seg forene.

Mange er helt avhengige av bil

Befolkningsveksten kommer til å være høyere i Akershus enn i Oslo. Billigere boliger er en viktig årsak, men utbyggingen av kollektivsystemet holder ikke tritt med boligbyggingen. Mange i Akershus er fullstendig bilavhengige.

Det er kun i utvalgte «lommer» rundt hovedstaden at folk har den fleksibiliteten i transporten som de trenger; et godt nett med innfartsparkeringer og hyppige avganger på kollektivtilbudet.

På bakgrunn av svensk forskning på bilens betydning (BISEK) kan vi anta at enhver økt kostnad på transport rammer lavinntektsgrupper hardest. Det er nemlig de med lavest lønninger som flytter lengst fra sentrum for å få råd til gode boliger. Disse må altså bidra mest med finansieringen av Oslopakke 3.

Bilbruken går ned

En stor del av bilene som er på veien i dag, er der med god grunn. Når også disse sjåførene får et godt alternativ til bilen, setter de den fra seg. Gladnyheten er at vi er på riktig vei til mindre kø og bedre luft! Reiseundersøkelser viser nemlig at bilbruken går nedover i takt med utbyggingen av kollektivtilbudet.

Flere av landets storbyer sliter med det samme. Bergen har tatt grep for å begrense køene i rushet, og har eksempelvis satt ned grunnprisen utenfor rush med en tydeligere differensiering til rushtid. Det samme i Kristiansand. Men på sikt løser heller ikke dette problemet. Når biltrafikken går ned, faller finansieringen bort. I mellomtiden legger man belastningen på gruppene utenfor sentrum.

Politisk nytenkning påkrevd

En prisøkning som den vi fikk 1. oktober i år er så drastisk at det er påkrevd med politisk nytenkning. For det første må staten stå for en større andel av kostnaden når store, samfunnskritiske vei- og kollektivprosjekter skal finansieres.

For det andre må tiltakene som skal begrense kø, forurensning og utslipp, stimulere til grønn omstilling i næringstransporten i større skala enn i dag. Og til sist må enhver form for prising av bruk av veien være rettferdig og på et nivå som ikke rammer usosialt.

Interessert i å lese mer om bompenger? Her er et par forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kollektivtransport
  2. NAF
  3. Bil
  4. Bompenger