Elendig valuta for pengene, Bent Høie | Kristin Sofie Waldum-Grevbo

Helseminister Bent Høie bør ta en prat med kommunalminister Jan Tore Sanner om at bevilgninger til nye stillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i liten grad er brukt til formålet.

Midlene som skulle styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, er i liten grad benyttet til dette formålet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bent Høie skriver i et debattinnlegg i Aftenposten 9. august at det er viktig med god oppfølging av mor og barn i lokalsamfunnet – jeg vil også legge til far. Han trekker frem at 767,7 millioner kroner er bevilget til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som også omfatter svangerskaps -og barselomsorgen. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet skulle dette kunne gi over 1000 nye stillinger.

Det han ikke nevner, er at pengene i liten grad blir benyttet til dette formålet. Statistisk sentralbyrås tall for 2014 og 2015 viser nemlig at det totalt i landets 428 kommuner bare er kommet drøyt 100 nye stillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr. år.

Kristin Sofie Waldum-Grevbo

Det kaller jeg elendig valuta for pengene. Kanskje på tide å ta en prat med kommunalminister Jan Tore Sanner? Samhandling på tvers av departementer er vel også en del av samhandlingsreformen?

Barselomsorgen svikter

Denne sommeren har vi hørt om gravide som må føde alene på sykehus pga. jordmormangel. I tillegg vet vi at mor og barn skrives ut fra sykehus i rekordfart. Dette hadde kanskje ikke vært faretruende hvis støtteapparatet i kommunene var på plass. Ifølge faglige retningslinjer for barselomsorgen skal familien få tidlig hjemmebesøk av jordmor. Dette tilbudet skal erstatte den oppfølgingen av mor og barns helse som ble utført av sykehuset tidligere. Senere skal også helsesøster komme på hjemmebesøk som en start på oppfølgingen av barnet og familien videre.

Tilsyn viser at barselretningslinjene i liten grad gjennomføres i landets kommuner. En grunn til det er ressursmangelen som i lang tid er påpekt. En annen grunn er at elektronisk samhandling mellom sykehus og kommune ennå ikke er på plass. Kommunene vet derfor ikke at barna er født før de får melding pr. post. Ikke akkurat innovativt.

Ammefrekvensen går ned

Er det så farlig at vi ikke følger opp disse friske barna, da? Tidligere i sommer kunne vi høre at ammefrekvensen går ned, noe som sannsynligvis har å gjøre med mindre støtte og veiledning i de første avgjørende dagene etter fødsel. Mor og barn blir sendt så tidlig hjem at sykehuset ikke kan vurdere hvem som vil trenge ekstra oppfølging når det gjelder dette eller andre forhold. Når vi kjenner til eksempler på at uttørkede, slappe barn blir forvekslet med rolige, sovende barn, forstår vi dramatikken i dette.

Alvorlig tilstand

Barseldepresjon er et eksempel på en annen alvorlig tilstand som bør fanges opp tidlig, og vi vet at vold mot barn forekommer hyppig det første leveåret.

Så mitt forslag er at du, Bent Høie, tar en prat med Jan Tore Sanner om hva dere kan gjøre for å sikre at bevilgningene som kan utgjøre en forskjell, faktisk kommer barn unge og foreldre til gode. Vi krever valuta for pengene!

Mer å lese om helsesøstre:

Regjeringen varsler Bent Høies satsning på helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Mangler over 1000 helsesøstre på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

Nybakte mødre får ikke besøk av jordmor.