Debatt

Debatt: Ulv foran landbruk?

  • Lauritz Sømme

Ulvene må ikke ha fritt leide der området kan benyttes til landbruk, mener innleggsforfatteren.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi lever i en verden med økende befolkning, inkludert vår egen. Selv om Norges matproduksjon er relativ liten, er det viktig å ta vare på de muligheter vi har. Husdyr som beiter på utmark utnytter ressurser, som ellers vil gå tapt.

Derfor er det høyst urimelig at rovdyr skal ha prioritet, slik det fremgår etter de store angrep på sau i Enebakk denne sommeren.

Ulvene må ikke ha fritt leide der området kan benyttes til landbruk. I Enebakk hadde eierne til og med et godkjent rovdyrgjerde. Fylkesmannen ville ikke gi tillatelse til å avlive ulven.

WWF og andre miljøvernorganisasjoner hevder at ulven er kritisk truet. De norske ulvene har sine slektninger i Sverige, Finland og langt innover i Russland. Den er ikke truet, men del av en stor stamme.

Lever i beste velgående

Av nettsidene fra IUCN (International Union for Conservation of Nature), som er rådgivende for FN, fremgår det at den grå ulven (Canis lupus) er en art som lever i beste velgående. Den har vært det mest utbredte pattedyr på verdensbasis.

Nå har den mistet en tredjepart av sitt område, fordi den er blitt utryddet i store deler av Europa, USA og Mexico. Det skyldes særlig angrep på husdyr. Ulven lever nå mest i ubebodde områder.

Kartet fra IUCN viser at den grå ulven finnes i østlige europeiske land, hele Asia, store deler av Canada, Alaska og Grønland. I Europa er det små flekker av utbredelse i vernede områder.

Beskytte landbruksområder

I Skandinavia og Europa forøvrig hører alle grå ulver til samme art, selv om det finnes underarter i Iberia og Italia.

Miljøvernorganisasjonene mener kanskje at norske ulver tilhører en egen rase. Men det er også høyst tvilsomt, fordi den har slektninger i våre naboland.

Det store spørsmålet er om vi virkelig skal prioritere ulven fremfor å beskytte våre relativt beskjedne landbruksområder. Når det er så mange ulver andre steder i verden, vil det være best om deres aktivitet i Norge ble sterkt redusert.

Les også

  1. 100 døde ulver i Skandinavia på ett år

  2. Ulv tok fem lam i Nordmarka - nå kan den felles

  3. Rovdyrforvaltningen fungerer ikke

Les mer om

  1. Debatt
  2. Landbruk
  3. Rovdyrforvaltning
  4. Ulv