Debatt

Kort sagt, fredag 27. desember

  • Debattredaksjonen

Grønne obligasjoner. Flysikkerhet. Antisemittisme og antisionisme. Håndball og homofobi. E18 Vestkorridoren. Politiets rolle i rusdebatten. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Klassisk grønnvasking fra Multiconsult

Det er uforståelig at Multiconsult kan påstå at grønne obligasjoner som ikke reduserer klimagassutslipp, setter fart på det grønne skiftet.

Multiconsult har tøyd definisjonen av «grønne boliger» på en måte som gjør begrepet innholdsløst. At kun energieffektivitet brukes i definisjonen er et dårlig utgangspunkt. Multiconsult har videre funnet gjennomsnittet av energibruken i alle boliger som allerede eksisterer i Norge, uansett byggeår. Det er dermed ikke overraskende at gjennomsnittlig energibruk blir høy, og at så å si alle boliger bygget i de siste tiårene utgjør de 15 prosent mest energieffektive boligene i Norge – bare fordi de følger byggeforskriften. Slik har Multiconsult gjort helt vanlige boliger grønne. En klassisk grønnvaskingsoperasjon.

Grønnvaskingen undergraver tilliten til bankene som har kjøpt Multiconsults metodikk, og til hele markedet for norske grønne boligobligasjoner. For Multiconsult har omdøpt lovlydighet til grønt. Hvilke incentiver har da aktører som er reelt opptatt av det grønne skiftet, til å sette strengere krav enn det de uansett er lovpålagt til å gjøre?

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender


Useriøst fra LO om sikkerhet og kvalitet i luften

Leder i LO Luftfart, Peggy Hessen Følsvik, mener i et innlegg i Aftenposten 11. desember at det er naivt av meg å tro at utenlandske, private aktører skal kunne drive kontrolltårntjenester på sikkert vis. Jeg har vanskelig for å forstå hennes resonnement.

Vi har sett at kontrolltårntjenestene har hatt et stort potensial for mer effektiv drift. Derfor har vi fått konkurranse om tårntjenestene i Kristiansand og Ålesund. Med det er kostnadene kraftig redusert. Og ved å redusere flyselskapenes kostnader, kan passasjerene få billigere flybilletter.

Dette vil hverken gi dårligere kvalitet eller gå utover sikkerheten. Det er fortsatt de samme menneskene som utfører jobben. De som tidligere har jobbet for Avinor Flysikring vil fra 1. mars jobbe for spanske Saerco.

At disse skal gjøre en dårligere jobb fordi de jobber for et annet selskap, faller på sin egen urimelighet. Det er ikke slik at hver gang det er snakk om private eller utenlandske aktører, reduseres kvaliteten. For en ting er helt sikkert. Vi kompromisser aldri med sikkerheten.

Jon Georg Dale, samferdselsminister (Frp)


Antisemittisme og antisionisme er ikke to forskjellige ting

I Aftenposten 29. november var det et innlegg av Pamir Ehsas med overskriften «Antisemittisme er ikke et muslimsk problem». Nei, det er ikke et muslimsk problem. Det er et problem for jødene. Jødenes status som dhimmi i muslimske land fremstilles som et slags muslimsk veldedighetstiltak. Sannheten er motsatt. Det er en menneskerett som jødene må kjøpe seg til hos muslimene. Å si noe annet er feilinformasjon.

Så omtaler han antisemittisme og antisionisme som to forskjellige ting. Det er det jo ikke. Før Israel fikk igjen sin egen stat i 1948 var det jøden som var syndebukken i verden. Nå er det den jødiske staten som er det. Den skal slettes av kartet ifølge Hamas og Fatah. Abbas sier det samme. Og Iran. Det er antisemittisme.

Muslimene er ikke alene om å være antisemittiske. Antisemittismen øker også i Norge utrolig nok, men situasjonen er verst i muslimske land i Midtøsten. Vi lærer visst aldri.

Reidar Holtet, Drammen


Håndballforbundet bør flytte sluttspillet

Kampen mot homofobi må angripes på samme måte som kampen mot rasisme. Med nulltoleranse. Håndballforbundet har valgt å plassere årets sluttspill for Lerøyserien hos Oslofjord Convention Center (OCC), eid av Brunstadstiftelsen, en organisasjon som undertrykker homofile.

Som Norges skeiveste håndballklubb har Raballder Håndball i et kvart århundre kjempet mot homofobi i idretten. Vi har jobbet med Norges Håndballforbund i en rekke prosjekter, og vårt inntrykk er at de ønsker å unngå å skape usikkerhet rundt deres verdier på LHBT-området. Dette gjør at vi er trygge på at plasseringen av sluttspillet i Lerøyserien til OCC er et arbeidsuhell.

Ville forbundet satt unge spillere i en situasjon hvor de må drive idretten sin og legge igjen penger hos noen som åpenbart diskriminerer kjærlighet mellom to personer av forskjellig hudfarge? Nei.

Dette er et spørsmål om signaleffekt, og vi tror at når Håndballforbundet får tenkt seg om, vil de se at det er et uheldig signal fra noen som hevder å ta kampen mot homofobi på alvor, å ha sluttspillet i OCC.

Kristian Nicolai, Stakset-Gundersen, Raballder Håndball


E18 Vestkorridoren – fra monstervei til miljøprosjekt

Presisjonsnivået og debattkulturen om E18 Vestkorridoren har vært godt under middels. Det største paradokset er fraværet av stemmer fra oss som bor her. Det er nemlig i dag vi har Norges største motorvei, kall det gjerne «monstervei». Nå ser vi frem til bedre tider.

På Manglerud omtales ønsket tunnel som «miljøtunnel», mens tunnelene på Stabekk og Høvik blir omtalt som del av en «monstervei». Fylkesråd for MDG i Viken, Kristoffer Robin Haug, mener veien vil skade både helse, miljø og klima. Hvordan to tunneler som muliggjør luftrensing, eget kollektivfelt og ny vei under bakken skal gjøre det, er for meg uklart.

Jeg har lite behov for å løpe et politisk ærend, og jeg mener at klima er vår tids viktigste sak. Jeg tror på økte bompenger, rushtidsavgift, rask utfasing av fossilbiler og lavere kollektivpriser, men jeg aksepterer ikke premisset om at Vestkorridoren er negativt.

For oss som bor her er tiår med monstervei snart over. Jeg håper de som nå er rasende også kan ta med vår stemme når nivå på raseriet nå strategisk vurderes.

Wenche Fone, Stabekk


Hvilket faglig grunnlag har politidirektøren?

I et innlegg i Aftenposten 20. desember svarer politidirektør Benedicte Bjørnland på mitt innlegg (18. desember) om politiets rolle i rusdebatten. Dette var en kommentar til en kronikk Bjørnland hadde på NRK Ytring 16. desember. Bjørnland skriver at det er naturlig at politiet tar del i ordskiftet når fremtidens ruspolitikk skal utformes. Også Øistein Blymke, tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, undrer seg i et innlegg 21. desember over at jeg angivelig mener at det er «upassende» i seg selv at en politidirektør har oppfatninger om ruspolitikken. Det mener jeg selvsagt ikke, og jeg har heller ikke hevdet at politidirektøren ikke kan eller bør delta i denne debatten. Bjørnland har ytringsfrihet som alle andre, og det er selvsagt også slik at hun og andre i politiet har relevante innspill å komme med i samfunnsdebatten om ruspolitikk.

Men Bjørnland valgte å gå ut i mediene tre dager før rapporten fra utvalget for rusreform ble offentliggjort, og slo fast at politiet mener avkriminalisering «ikke er riktig svar på narkotikautfordringene». Det er dette som er spesielt. Rusreformutvalget leverte 19. desember en svært grundig gjennomgang av norsk narkotikapolitikk og erfaringer med reformer i andre land. Utvalget konkluderer, som ventet, med at bruk av ulovlige rusmidler bør avkriminaliseres. Det forblir et åpent spørsmål hvilket faglig grunnlag politidirektøren har for å konkludere slik hun gjør.

Torstein Ulserød, jurist, Civita

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Multiconsult
  3. Grønnvasking
  4. Framtiden i våre hender
  5. E18
  6. Håndball
  7. Jon Georg Dale