Debatt

Mange boligeiere aner ikke at de har et krav om å ta vare på disse dokumentene. Gjør du? | Fredrik Horjen

 • Fredrik Horjen
  Fredrik Horjen
  Daglig leder, Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner
Som huseiere er vi offentligrettslig ansvarlige overfor en rekke lover og forskrifter, skriver Fredrik Horjen.

Boligeier er selv ansvarlig for å ta vare på dokumentasjon av egen bolig. Det påbeløper samfunnet store kostnader.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samfunnet og boligeiere bruker mye ressurser på å lete etter og gjenskape tapt informasjon. Er digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) klar over hvor mye informasjon som er gått tapt fordi huseier selv må ta ansvar for egen boligdokumentasjon?

Er du så heldig å eie et hus som ble bygget før 1997, kan du kontakte kommunen og finne dokumentasjon om huset og hvordan det ble bygget. Da slipper takstmannen, megleren eller byggmesteren å gjette hvordan huset er fundamentert, drenert og konstruert.

Eier du derimot et hus som er bygget etter 1997, er store deler av denne dokumentasjonen borte. I kommunen finner du en fasadetegning og kanskje en plantegning samt erklæringer fra dem som hadde ansvar for byggverket.

Les også

Alt med det gamle huset er nytt: – Hadde spart masse på å rive det

Ukjente krav

Vi bygningseiere «sov i timen» da plan- og bygningsloven ble endret i 1997. Det tok 13 år før myndighetene forsøkte å løse problemet.

I 2010 kom kravet i Teknisk forskrift om at dokumentasjon skulle leveres til bygningseier, som pålegges å ta vare på dokumentasjonen.

Problem løst? Nei.

For den vanlige bygningseier fungerer det dårlig. De fleste er ikke klar over kravet og de færreste har systemer for å ta vare på informasjonen. Man får kanskje en perm overlevert eller en minnepinne med dokumentfiler. Disse har en tendens til å forsvinne. Dokumentasjonen er også svært ofte mangelfull.

Som huseiere er vi offentligrettslig ansvarlige overfor en rekke lover og forskrifter:

 • Byggdokumentasjon fra utbygger/tidligere eier
 • Resultatene fra radonmålingene
 • Dokumentasjonen på utfasing av oljetank og oljefyr
 • Energimerking av huset
 • Rapport fra branntilsynet
 • Rapport av lovpålagt feiing av pipeløp etc.
 • Rapport fra tilsyn av det elektriske anlegget
 • Samsvarserklæring fra elektriker
 • Dokumentasjonen på at våtrom er gjort forskriftsmessig
Les også

Syv ting som gjør oppussingsprosjektet rimeligere. Disse billige materialene kan være like gode som de dyre.

Rydd opp

Prinsippet om at bygningseier skal ta vare på offentligrettslig dokumentasjon, fungerer ikke. Informasjonen blir borte. Resultatet er at samfunnet og eierne bruker mye ressurser på å lete etter eventuelt gjenskape tapt informasjon.

Er digitaliseringsministeren klar over utfordringene? Hva gjøres for å gi byggeier enkel tilgang til offentlig informasjon om egne bygg?

Det må stilles krav i teknisk forskrift om at håndverkere som utfører lovregulerte tiltak på ditt hus også dokumenterer dette i et offentlig tilrettelagt register som eier har tilgang til. Erfaring viser at dokumentasjon som sendes til eier, blir borte. Kan vi som bygningseiere forvente at kommunaldepartementet og Monica Mæland (H) vil rette opp forskriften på dette området?

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Bolig
 2. Digitalisering
 3. Nikolai Astrup