Nei, Justin Bieber har sannsynligvis ikke borreliose | Henrik Vogt

  • Henrik Vogt
Justin Bieber da han i 2015 var på Senkveld på TV 2.

Bieber, borreliose og kritisk journalistikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kjære Dagbladet, VG, Aftenposten, NTB og så videre. Kjære kjendisjournalister som dekker helse for en dag.

Pass på kildekritikken nå. Dere har alle (i likhet med medier verden over) helt ukritisk akseptert at Justin Bieber er syk med borreliose (slik han offentliggjorde på Instagram 8. januar).

Men nei, basert på nyhetsoppslagene og Instagram-posten har Bieber sannsynligvis ikke borreliose. Snarere har han sannsynligvis invalidiserende symptomer som feilaktig blir tillagt bakterieinfeksjon etter flåttbitt.

Henrik Vogt.

Man skal selvfølgelig være varsom med å bedømme dette ut fra medieoppslag. Men basert på det offentligheten og journalister nå vet, og den omfattende feildiagnostikken og kontroversen rundt såkalt «kronisk borreliose» spesielt i USA, er det grunn til å sette et solid journalistisk spørsmålstegn ved om det faktisk er denne bakterieinfeksjonen som er problemet.

Burde være skeptiske

Jeg tar forbehold om at det kan komme detaljer som tyder på at Bieber faktisk har en vitenskapelig gyldig borrelia-diagnose. Men ut fra det journalister vet nå, har de hatt grunn til å være ytterst skeptiske. Mitt hovedanliggende her er er ikke å fjerndiagnostisere, men at medier og offentligheten ikke ukritisk bør godta slike kjendishistorier.

Viktigste grunn til stille spørsmål og grunnen til at dette ikke bare kan forbigås i stillhet: Oppslag der kjendiser «fronter» pseudodiagnoser kan gjøre at andre unge mennesker feilaktig begynner å attribuere symptomer til borreliose. Sikkert mest nå i USA, men også i Norge.

Kan bety mye

Bieber har massiv påvirkningskraft. Slike feiloppfatninger kan spre seg og er ikke uskyldige. De kan frata håp og føre til at folk ikke får riktig hjelp eller feilbehandling.

Tidligere har for eksempel musikeren Avril Lavigne stått frem med en lignende historie, der for eksempel presumptivt kritiske medier som The Independent omtalte sykdommen hennes som «livstruende» og noe kjendisen hadde slitt med i årevis.

Det er ingen grunn til å tvile på Biebers eller Lavignes lidelser eller symptomer (eller noen andres). De er helt reelle. Det er forklaringen som er problematisk.

Hva er det vi egentlig får vite om Biebers sykdom gjennom hans Instagram-post og fra mediene?

  • For det første at han har «kjempet mot» det som skal være en infeksjon i to år.
  • For det andre at han mener denne sykdommen så langt har vært «incurable» – umulig å kurere.
  • For det tredje at han har generelle symptomer som nedsatt hjernefunksjon, energi og generell helse. Han har sett sliten ut og følt seg deprimert i ett år.
  • Han skal ha blitt behandlet intravenøst med flere antibiotika.

Er dette borreliose? Borreliose er, hvis sykdommen oppdages, ikke en sykdom man går med i to år (selv om noen kan få plagsomme symptomer i etterkant av borreliose). Borreliose er ikke «incurable», men kan behandles trygt med kortere perioder med antibiotika.

En rekke plagsomme plager

Det som imidlertid er skjedd, er at såkalt «kronisk borreliose», spesielt i USA, er blitt en pseudovitenskapelig, alternativmedisinsk forklaring på en rekke plagsomme og invalidiserende symptomer.

Disse er uten spesifikk diagnostisk forklaring og anses gjerne «medisinsk uforklarte», men kan for eksempel være forenlige med en langvarig, alvorlig stresstilstand.

Symptomene er de samme som dem man ser ved kronisk utmattelsessyndrom eller ME (CFS/ME), og forskere rapporterte tidligere i år at det som kalles «kronisk borreliose» bedre kan forstås som dette.

Vi vet også ut fra uttalelser fra Biebers kone at realitystjernen Yolanda Hadid skal ha hjulpet Bieber med å «forstå» borreliose og hvordan man bekjemper sykdommen. Hadid er kjent for å spre det feilaktige budskapet om «kronisk borreliose».

Borreliose er en reell og viktig infeksjonssykdom. Men fremstillingen av kronisk borreliose som en vanlig, svært farlig sykdom som er svært vanskelig å teste og behandle og som forklarer en rekke helseproblemer, er ikke dokumentert.

Vokst frem miljø

I USA er det vokst frem et eget pseudovitenskapelig alternativmedisinsk miljø med leger i spissen som finner såkalt «kronisk borreliose» der ingen andre finner det.

Den såkalte forskningen deres er like resistent mot fakta som vaksinemotstand. Men forklaringen deres er lett salgbar som forklaring og quick fix i en sårbar pasientgruppe.

Det finnes mange mennesker med helseproblemer det kan være vanskelige å forklare. Det er viktig å understreke at disse problemene kan være alvorlige og trenger bedre forståelse og pasientene bedre hjelp. Men det er samtidig viktig medisinsk-etisk og for folkehelsen at det settes en stopper for denne alternativmedisinen, og kjendiser på leting etter forklaringer blir dessverre de mest effektive vektorene for deres medisinske feilinformasjon.

Justin Bieber sier også på Instagram at han samtidig har fått diagnosen «kronisk mononukleose» (kyssesyke), men dette finnes kun hos dem med nedsatt immunforsvar og er en annen kontroversiell og tilsidesatt teori som skal forklare medisinsk uforklarte symptomer. Som det heter i en artikkel fra svært anerkjente New England Journal of Medicine allerede fra 2007:

«Chronic Lyme disease is the latest in a series of syndromes that have been postulated in an attempt to attribute medically unexplained symptoms to particular infections. Other examples that have now lost credibility are «chronic candida syndrome» and «chronic Epstein – Barr virus infection». The assumption that chronic, subjective symptoms are caused by persistent infection with B. burgdorferi is not supported by carefully conducted laboratory studies or by controlled treatment trials.»

Kronisk borreliose i sin alternativmedisinske, og falske, forstand er en svært skremmende tilstand. Behandlingen alternativt praktiserende leger tilbyr, er endeløse antibiotikakurer, gjerne intravenøst, som kan gi uheldige bivirkninger. Dødsfall er rapportert.

Sniker seg unna antibiotikumet

Ofte tilbys også behandlingsmetoder som er mer åpenbart alternativmedisinske. Når antibiotikumet så ikke fungerer, skal dette være fordi bakterien gjemmer seg på ulike måter i kroppen.

I USA har pasientgrupper i flere år finansiert og støttet et eget parallelt forskningsunivers med egne publikasjoner, møter og forskere som stadig bekrefter borrelia og andre mikrober som årsaker. Men dette parallelle forskningsuniverset karakterises av tunge, etablerte forskningsmiljøer som sterkt preget av pseudovitenskap og til og med antivitenskapelige holdninger.

At leger er forgrunnsfigurer, betyr ikke at det er holdbart. Det finnes mange eksempler på at leger helt eller delvis driver med tvilsom behandling.

Burde ha lært

Vanligvis er det liten grunn til å stille spørsmål ved hvilken diagnose folk har, men i noen tilfeller er det det. Og siden Norge gikk gjennom en omfattende borreliose-diskusjon fra 2012 av der VG og Dagbladet spesielt drev ukritisk journalistikk på feltet, burde journalister i dag kunne stille kritiske spørsmål.