Debatt

Vil den nye bioteknologiloven bli like lovende som den lover?

 • Gareth Greggains
  Seksjonsleder, Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS
 • Trine Skuland
  Embryolog, Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS
 • Nadine Massiah
  Overlege, Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS
 • Péter Fedorcsák
  Avdelingsleder, Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS
Tidligere ble sædgiverne rekruttert ved behandlingsstedene, og sæden som ble benyttet, var fersk. Nå fryses den ned i beholdere som denne.

Vi er ivrige etter å komme i gang med nye behandlingsformer innen assistert befruktning. Men det er en del utfordringer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Flere har uttalt at det var på høy tid at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige ble tillatt i Norge. Vi håper dette også betyr at Norges befolkning er villig til å bidra.

Stortinget vedtok 8. juni flere endringer i bioteknologiloven. De fleste, deriblant assistert befruktning for enslige, trådte i kraft fra 1. juli, og eggdonasjon kommer senest 1. januar 2021.

Det haster å få på plass et system for disse nye behandlingene. Nå gjenstår det å se hvordan endringene skal realiseres og om Norge er klar for dette. Fagmiljøet ser med iver frem til å komme i gang med nye behandlingsformer.

Les også

Lurer du på om jeg har tenkt å få barn? Her er et par ting du bør tenke over før du spør.

Behov for egg og sæd

Det store spørsmålet er om det vil bli et reelt tilbud for eggdonasjon i Norge. Det kan bli utfordrende å få tilstrekkelig antall eggdonorer, dermed er det en fare for at eggdonasjon blir tillatt uten at det kan utføres i praksis.

Det blir trolig avgjørende hvor nivået for kompensasjon settes, tatt i betraktning at levekostnadene er høyere i Norge sammenlignet med andre nordiske land. Videre håper vi at klinikker tar i bruk flere former for eggdonasjon for å få flest mulig donorer.

Dersom det ikke lykkes å etablere et godt nok tilbud, vil man kunne risikere at pasienter fortsetter å reise til utlandet for å få eggdonasjon.

Assistert befruktning for enslige kvinner er forventet å øke etterspørselen av donorsæd. Det vil sannsynligvis bli behov for langt flere sæddonorer enn vi har i dag.

Det er ønskelig at behandlingen skal kunne utføres med sæd donert i Norge, ikke med importert sæd. Pr. nå er det bare St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus som har en donorbank med sæd donert i Norge. Andre virksomheter som tilbyr behandling med donorsæd, importerer i hovedsak fra Danmark.

Les også

Hvem skal styre markedet for sæd, egg og embryoer?

Tilgjengelighet for alle

Det er viktig at ufrivillig barnløse får tilgang til den hjelpen de trenger, da fruktbarhet i Norge fortsetter å synke. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå hadde Norge i 2018 et samlet fruktbarhetstall på 1,56 barn pr. kvinne – det laveste nivået registrert noensinne.

Selv om innføring av eggdonasjon og behandling av enslige neppe vil øke fruktbarhetstallet betraktelig, teller alle pasienter som vi kan hjelpe med å sette barn til verden.

Rekruttering av sæddonorer er en spesielt ressursintensiv prosess og må gjennomføres av et interdisiplinært team. Etablering av eggbank, rekruttering av eggdonorer og gjennomføring av donorbehandling vil også bli svært ressurskrevende – trolig langt mer enn ved sæddonorbehandling.

Vi står klare til å ta utfordringen og håper at det blir mulig å få på plass et offentlig tilbud så raskt som mulig.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Ole Frithjof Norheim og Elisabeth Gråbøl-Undersrud: Hvorfor ønsker Stortinget mindre etisk refleksjon rundt nye metoder for fosterdiagnostikk?

 2. Helsevesenet forbereder seg på å hjelpe enslige kvinner å få barn

Les mer om

 1. Bioteknologi
 2. Eggdonasjon
 3. Sæddonasjon
 4. Barnløshet