Debatt

Kort sagt 2. juli

 • Debattredaksjonen

Foto: Kort sagt

Bør permitteringsordningen utvides? Og trenger man egentlig statens innblanding i idretten?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er vi på vei mot en statlig idrett?

I kjølvannet av debatten om rasisme i norsk idrett er det en viktig prinsipiell diskusjon som foreløpig er forsvunnet. Det ble nedsatt et utvalg som med utspring i Kulturdepartementet, skal se på problemkomplekset og komme med forslag til tiltak. Det er nødvendig. Det finnes garantert rasisme i idretten.

Det er derimot prinsipielt komplisert at det ikke er idretten selv, som frivillig og uavhengig organisasjon, som fronter dette. Det er staten. Norges idrettsforbund hadde klart dette arbeidet uten statens hjelp og pålegg. At idretten ikke har gjort det tidligere, er synd og skam, men forsvarer ikke statens innblanding.

Kulturminister Abid Raja (V) hevdet til og med at han «som idrettens øverste ansvarlige» ikke kunne sitte og se på dette. Ved hans side sto idrettspresidenten. Hun hverken himlet med øynene eller protesterte.

Idrett får betydelige, velfortjente og nødvendige midler fra staten, i likhet med en mengde organisasjoner og politiske partier. Jeg ser ikke noen statsråd som har hevdet å være øverste ansvarlige for disse organisasjonene.

Hvorfor mener Raja at idretten er annerledes? Hvorfor har ikke noen protestert, hverken Stortinget eller idretten selv, på at en statsråd erklærer seg som norsk idretts øverste ansvarlige? Stortingets har mange idrettsinteresserte medlemmer, en av dem er sågar president i et særforbund.

Bekymrer det ikke at Raja sier og tydeligvis mener at han er norsk idretts øverste ansvarlige. Hva blir det neste Raja ønsker å bestemme i norsk idrett? Og når har vi en statlig idrett i Norge?

Arne Kvalheim, tidligere idrettsutøver


Utvidelse av permitteringsordningen vil hjelpe sunne bedrifter

Aftenposten argumenterer på lederplass 29. juni mot å utvide permitteringstiden. De mener at en utvidelse vil binde arbeidstagere til usikre arbeidsplasser. Problemet er at allerede 31. juli tvinges bedriftene til å velge om de skal ta tilbake permitterte ansatte eller si dem opp. Den fristen kommer for fort for mange sunne, men kriserammede, bedrifter.

Vi må huske på at det ikke er lenge siden krisetiltakene ble trukket tilbake. Treningsbransjen ble ikke åpnet før 15. juni. Det er fortsatt virksomheter som ikke kan øke aktiviteten nok til å bære fulle lønnskostnader på grunn av smitteverntiltak.

Vi har spilt inn et forslag til regjeringen: Fritaksperioden forlenges til 52 uker, men for å unngå at utrygge arbeidsplasser holdes kunstig i live av ordningen, gis forlengelse kun i tilfeller der permitteringsgraden samtidig reduseres.

Forskere ved Frischsenteret ved Universitetet i Oslo har studert utviklingen i permitteringer og oppsigelser under koronapandemien. Deres arbeid viser at i handels- og tjenestenæringen ble gode og dårlige selskaper rammet like hardt, fordi kundene ble bedt om å holde seg hjemme.

81 prosent av dem som ble permittert under koronapandemien, kom fra virksomheter i handels- og tjenestenæringen. Dermed er det store flertallet av permitterte permittert fra næringer hvor den normale sammenhengen mellom svake selskaper og permitteringer, er satt ut av spill.

57 prosent av virksomhetene i de hardest rammede bransjene har oppgaver som kunne vært utført dersom permitterte var tilbake på jobb, selv om kundegrunnlaget ikke er tilbake. I de hardest rammede bransjene, som kultur, opplevelser og reiseliv, vil en mulighet til å ta permitterte tilbake i eget tempo være til stor hjelp. Vi ser derfor frem til at regjeringen vurderer forslaget vårt, men det må skje raskt.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Relevante artikler

 1. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Raus forlengelse av permitteringsreglene

 2. POLITIKK
  Publisert:

  NHO: Vil ha statlig lønnstilskudd til bedrifter som ansetter permitterte

 3. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Det haster ikke med å forlenge koronastøtten

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Streik i varehandelen ble avverget åtte timer på overtid

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Erna Solberg: Nå får bedriftene permittere folk i ett år

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Regjeringen forlenger permitteringsordningen til 1. juli