Kronprinsparets Fond svarer på kritikken: De unge lærer mange ulike strategier for å mestre livet bedre | Kristin Halvorsen og Irene L. Lystrup

Kronprins Haakon skyter en konfetti-kanon i forbindelse med et gruppebilde sammen med ungdom på Flyt i Drammen.

Flyt-programmet har et mål om å bli landsdekkende.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten 10. oktober kritiserer professor Ole Jacob Madsen Kronprinsparets Fonds Flyt-program basert på én setning fra kronprins Haakon i møte med ungdommer i Drammen denne uken.

Vi er glade for Madsens engasjement for forskningsbasert tilnærming til hvordan man jobber med unge og frafall. Dette engasjementet deler vi.

Les også

Les innlegget: Positivt selvsnakk har liten effekt og kan i verste fall føre til at man føler seg verre

Men Flyt er ikke et program for «positivt selvsnakk», slik professoren legger til grunn i sin kritikk. Flyt er et program bestående av elementer som skal hjelpe ungdom i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Forskning viser at dette er en vanskelig periode for mange og at vi kan redusere det store frafallet i videregående skole ved å støtte dem i denne fasen.

I Flyt lærer ikke de unge skolefag, men mange ulike strategier for å mestre livet bedre.

Gjennom ti temaer over 80 timer får ungdommene aktiviteter og øvelser som kan bidra til å styrke deres sosiale og emosjonelle kompetanse og gi dem en god start på veien videre. Ungdommene lærer blant annet om sammenhengen mellom tanker og følelser, stressmestring, egne og andres styrker, kommunikasjon og relasjoner.

Kronprins Haakon snakker til administrerende direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB under en bli-kjent-med øvelse på Flyt i Drammen. Med «Love shades» for anledningen.

Flyt er utviklet av Kronprinsparets Fond over flere år, i faglig samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn. Programmet tar utgangspunkt i unges egne opplevelser.

Forskningsstiftelsen Fafo har intervjuet ungdom for oss, og følger også programmet for å evaluere og utvikle effekt. Etter tester i Hurdal og Sarpsborg, gjennomføres det nå i Drammen, Sarpsborg og Søndre Land. Målet er at Flyt skal bli et landsdekkende tilbud.

Flyt har et eget og bredt sammensatt faglig råd, og alle erfaringer som gjøres blir brukt til å forbedre programmet. Vi lytter til alle gode innspill. Det skylder vi ungdommene. Madsen er allerede invitert til en samtale.

Korrigering: Saken ble publisert med ingressen «Flyt-programmet skal nå bli landsdekkende». Det riktige er at Flyt har et mål om å bli landsdekkende.