Debatt

Menneskeheten har mange utfordringer – klimarisiko er én | Øystein Sjølie

 • Øystein Sjølie
  Øystein Sjølie
  Samfunnsøkonom og finansanalytiker, Oslo
Risikoen for klimakatastrofe er en viktig grunn til at vi fortsatt bør føre en politikk for å kutte utslippene, skriver debattanten.

Forskningen tyder på at mennesket vil takle endringene, som skjer langsomt, meget godt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Snorre Kverndokk og Svenn Jensen har lest mitt debattinnlegg der jeg omtaler noen av konklusjonene fra FNs klimapanels rapporter og forskningslitteraturen som rapportene hviler på. Innleggene deres tyder på at kronikken var noe uklar. La meg derfor presisere.

Øystein Sjølie er samfunnsøkonom og finansanalytiker.


Det fremkommer av FN-rapportene at det er bred vitenskapelig enighet om at menneskeskapte klimaendringer er en realitet. Uten flere tiltak som motvirker utslipp, mener klimapanelet at temperaturen antagelig vil stige med ytterligere 2,5 grader i løpet av dette århundret. På begge punktene er det en viss usikkerhet, som vi kan se bort fra her.

Konsekvenser for velferd

Konsekvensene av klimaendringene blir mange. Noen av konsekvensene blir spektakulære, som Kverndokk peker på. Ifølge klimapanelet blir de totale konsekvensene for menneskelig velferd likevel moderate.

På dette punktet er imidlertid usikkerheten stor. Usikkerheten, eller mer presist – risikoen for vesentlig verre utfall – gjelder mange aspekter ved konsekvensene. Hva skjer med nedbør og matproduksjon? Vil havet stige raskt og mye? Vil hetebølger gjøre enkeltland ubeboelige? Dette vet vi ikke. Forskningen tyder på at mennesket vil takle endringene, som skjer langsomt, meget godt. Men risikoen for klimakatastrofe er en viktig grunn til at vi fortsatt bør føre en politikk for å kutte utslippene.

Overdreven frykt for klimarisiko

Menneskene generelt lever bedre liv i dag enn for 40 år siden. Fremgangen har særlig vært stor i mange fattige land, med bedre helse, bedre utdanning og større muligheter for milliarder av mennesker. Denne fremgangen skyldes ikke minst tilgang på billig energi. Det fører dessverre til økende CO₂-utslipp. Ifølge forskningsresultatene gjengitt av FNs klimapanel medfører disse utslippene sannsynligvis ingen katastrofe.

Vi bør likevel gjøre en innsats for å redusere risikoen. Samtidig har menneskeheten også mange andre mål, blant annet å redusere fattigdommen i verden ytterligere. Overdreven frykt for klimarisikoen vil redusere vår evne til å nå de andre målene, som å få bukt med fattigdommen.

 • Les også:
Les også

Brutal beskjed fra FNs klimapanel: Nå tar havet hevn

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  NORGE
  Publisert:

  Nyhetsstudio: Siste nytt

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5