Afrikansk svinepest utgjør en trussel for Norge. Det tar vi på alvor. | Anne Marie Jahr

  • Anne Marie Jahr
1,2 millioner griser er slaktet i Kina siden det første utbruddet i august 2018. På bildet blir smittede griser begravd levende i Beihai i den kinesiske provinsen Guangxi Zhuang i februar 2019.

Gode punkter fra ESA-rapport til Mattilsynet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Anne Marie Jahr er seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Torsdag 28. november omtaler Aftenposten en uferdig rapport fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Den foreløpige rapporten retter kritikk mot Mattilsynet og norske myndigheters innsats for å hindre spredning av dyresykdommen afrikansk svinepest.

Ved å lese Aftenpostens sak kan man få inntrykk av at myndighetene ikke tar trusselen afrikansk svinepest utgjør for Norge på alvor.

Mattilsynet kjenner seg ikke igjen i dette.

Overvåking og varsling

ESA peker i sin foreløpige rapport på at «passiv overvåking» i form av regelmessige tester av villsvin er et av de mest effektive tiltakene for å oppdage utbrudd tidlig, men at det siden januar 2017 ikke er tatt slike prøver i Norge.

Denne typen passiv overvåking er helt sentral i å tidlig kunne oppdage afrikansk svinepest hos villsvin, og er allerede etablert.

Et villsvin i norsk natur fanget opp av ett av viltkameraene til Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Mattilsynet er imidlertid avhengig av å få varsling om slike dyr når de oppdages, og oppfordrer derfor alle som påtreffer døde villsvin i skogen om å varsle disse til Mattilsynet. Mattilsynet har så langt ikke fått noen meldinger om slike selvdøde villsvin funnet i Norge.

Så lenge Mattilsynet blir varslet om døde villsvin, så vil vi raskt kunne innføre kontrolltiltak om det blir oppdaget smitte. Dette vil dermed ikke medføre en forsinkelse i en slik oppdagelse av smitte, slik ESA frykter.

Les også

Danskene bygger villsvingjerde, men til Norge bare trasker de inn fra Sverige. Det er ikke nødvendigvis problemfritt

Handlingsplan mot villsvin

Ifølge ESA har Norge «ingen strategi for å styre populasjonen av villsvin.» Denne strategien er på trappene. Mattilsynet har akkurat laget utkast til en handlingsplan sammen med Miljødirektoratet, med hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

I rapporten viser ESA til Mattilsynets egne undersøkelser, som avdekket at over 8 prosent av de 800 kontrollerte gårdene i 2017–2019 manglet biosikkerhetstiltak.

Mattilsynet opplever at næringsaktørene tar afrikansk svinepest-trusselen på stort alvor.

Dette er tiltak som skal hindre at smitte kommer inn i grisefjøsene eller spres mellom besetningene. Over 120 gårder hadde planer for å ivareta biosikkerheten, men planene hadde mangler. Vi opplever at næringsaktørene tar afrikansk svinepest-trusselen på stort alvor, og det er viktig at bønder fortsetter å gjøre nødvendige tiltak i egen besetning.

Les også

Historisk villsvinfelling i Trøndelag

Smittevernråd for jegere

Afrikansk svinepest kan hverken forebygges eller bekjempes med myndighetenes innsats alene. Vi må alle være vårt ansvar bevisst for ikke å spre smitte ved å ta med oss kjøtt fra land hvor alvorlige smittsomme dyresykdommer eksisterer.

Jegere som skal på jakttur til utlandet, bør unngå disse sonene. Mattilsynet har utarbeidet smittevernråd for jegere som skal jakte i utlandet.

Mattilsynet og alle andre aktørers innsats for å hindre spredning av denne alvorlige sykdommen har forbedringspotensial. ESA-rapporten er et godt bidrag til å rette samfunnets oppmerksomhet mot trusselen som stadig rykker nærmere.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter