Debatt

Er dette årets viktigste klimarapport? | Julie Wedege og Henrik Sætness

  • Julie Wedege
    Leder for politikk og strategi i Statkraft
  • Henrik Sætness
    Leder for politikk og strategi i Statkraft
Lønnsomme fornybarløsninger er det mest effektive virkemiddelet for å redde klimaet, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsbildet viser ASKOs solcelleanlegg på Kaldbakken utenfor Oslo.

Det internasjonale energibyrået undervurderer fornybarutviklingen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Onsdag 13. november blir en av årets kanskje viktigste klimarapporter publisert: Det internasjonale energibyråets (IEA) World Energy Outlook.

Rapporten er en sentral del av kunnskapsgrunnlaget når verdens myndigheter velger politikk for å møte klimaendringene, og når investorer velger å fordele pengene sine. Men hva slags rapport er det egentlig?

To mulige utviklingsbaner

Det internasjonale energibyråets World Energy Outlook er blitt kritisert for å undervurdere utviklingen innen fornybar energi. Derfor er det viktig å minne om at det også finnes andre vurderinger av energifremtiden som tegner et annet bilde, som bør være relevant for politikere og investorer.

Julie Wedege og Henrik Sætness er ledere for politikk og strategi i Statkraft.

World Energy Outlook er ikke en prognose for fremtidig utvikling, men er en rapport som beskriver utviklingsbaner under ulike forutsetninger.

Det er særlig to hovedscenarioer som beskrives: «Stated Policies Scenario» tar utgangspunkt i historiske data og den nåværende politiske situasjonen, mens «Sustainable Development Scenario» tar utgangspunkt i at vi når Parisavtalens utslippsmål. Deretter regner de ut en mulig global energimiks for å nå målet.

Les også

Naturfotografene ser klimaendringene i Norge før de fleste andre. Se bildene de tar av utviklingen.

Gir feil i prognosene

I «Stated Policies»-scenarioet har ikke Det internasjonale energibyrået lagt vekt på å nå klimamålene.

Forutsetningene i dette scenarioet har vist seg svake når det gjelder å anslå verdens evne til å øke andelen fornybar energi. For eksempel har de aldri beskrevet den massive økningen i solkraft. De har heller tegnet et bilde av utviklingen i ny solkraft som relativt flat, mens den har vist seg å være tilnærmet eksponentiell.

Dette har to årsaker: For det første forstår ikke Det internasjonale energibyrået dagens kostnad for utbygging av fornybar energi. For det andre teller ikke politisk vilje til å bidra til fremveksten av fornybar energi. Summen blir dobbelt feil.

Utviklingen i solkraft har vært enorm de siste årene, med bedre teknologi, lavere priser og raskere utbygging. Men IEAs datasett om solkraftutbygging som primært inkluderer år da teknologien var dårligere og prisene høyere, gir feil i prognosene.

Les også

Hver femte nordmann tror ikke på menneskeskapte klimaendringer

Undervurderer fornybarutviklingen

De siste årene har også politisk vilje til å bygge fornybar energi økt. Men Det internasjonale energibyråets modeller fanger ikke opp effekten av for eksempel Parisavtalen før det konkretiseres i nasjonale tiltak. Det at et land vil bli karbonnøytralt i 2040, teller ikke i modellene, så fremtidige tiltak er dermed ikke en del av prognosen.

Man kan selvfølgelig argumentere for at dette er hensiktsmessig, fordi det viser at vi ikke kan nå klimamålene uten at politikerne kommer med nye tiltak. Men det kan også holde utviklingen tilbake.

Det er en økende forståelse i markedet om at Det internasjonale energibyrået undervurderer fornybarutviklingen, likevel påvirker deres analyse investeringsbeslutninger i fornybarteknologi.

Les også

Aftenposten mener: Støres utspill om Oljefondet fremstår som lite gjennomtenkt

Fornybarløsninger det mest effektive

Statkraft har 125 års erfaring med fornybar energi. Vi er blant de ti største fornybarselskapene i verden, og størst i Europa. Når vi analyserer fremtiden ser det lysere ut enn i Det internasjonale energibyråets rapporter:

Vi anslår at verden kan få 80 prosent av sin kraftforsyning fra fornybare kilder i 2050. Det internasjonale energibyrået anslår en fornybarandel på 40 prosent.

Vi er også optimistiske fordi politikken, teknologien og markedet nå peker i samme retning. Verden skal unngå de verste klimaendringene.

Det er vanskelig, men mulig, å nå Parisavtalens målsettinger, og samspillet mellom elektrifisering, energieffektivisering og dekarbonisering gir store effekter. Mye drives av markedet, og med klok politikk som legger til rette for at markedet – ikke politikerne – finner de mest effektive løsningene, kan det gå enda raskere.

Lønnsomme fornybarløsninger er det mest effektive virkemiddelet for å redde klimaet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Fornybar energi
  2. IEA
  3. Energi
  4. Parisavtalen