Debatt

Kort sagt, torsdag 31. oktober

  • Debattredaksjonen

Forsvaret og terror. Eldre og datasikkerhet. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forsvar mot terror og hybridkrig

Professor Sigmund Simonsens kronikk 29. oktober treffer midt i et av Forsvarets minst påaktede problemer, mandatet til å reagere mot plutselig terror eller lavnivå hybridkrig. Men det er rart at han ikke nevner Forsvarets grunnleggende Kgl.res. av 10. juni 1949, «Plakaten på veggen», der det utvetydig fastslås at offiserer og befal har plikt til, uten å avvente nærmere ordre, å gripe inn med alle midler mot ethvert angrep.

Som Simonsen påpeker, var det 22. juli lenge uklart hvilken karakter anslaget hadde, og om det kunne komme flere angrep. Men regjeringskvartalet var ødelagt! Allikevel var det bare få offiserer som reagerte slik de skulle etter «Plakaten». Forsvarsministeren synes ikke å ha kjent instruksen, og selv forsvarsledelsen satt og ventet på politiets bistandsanmodning.

Dette har jeg tatt opp i Aftenposten før, uten reaksjoner. Innad i Forsvaret er saken diskutert, og enkelte mener forholdet skyldes at «Plakaten» stille og rolig er skjøvet ut i mørket, som ledd i Forsvarsdepartementets ustoppelige maktkonsentrasjon. Denne utviklingen har jeg også stadig tatt opp, igjen uten reaksjoner. Vi har fått ny bistandsinstruks, men den bør egentlig regulere kun det operative samarbeidet med politiet, og ikke stenge for initiativer overensstemmende med «Plakaten». «Plakaten» er for øvrig fullt i samsvar med Simonsens referanser til Grunnloven og nødrett.

John Berg major (R), forsvarsanalytiker


Men noen klikket og svindlet moren din

Takk til Janne Syversen som i Aftenposten 24. oktober satte ord på problemet at mange eldre trenger støtte for å kunne bruke digitale verktøy, som nettbank. Å lære grunnleggende digital kompetanse i voksen alder er ikke et quick fix i form av et kortvarig kurs, men jevnlige repetisjoner over lang tid og datahjelp ved behov.

Veiledning av eldre i digitale ferdigheter bør skje innenfor trygge rammer. I Seniornett ser vi mange steder at frivillige hentes inn for å «hjelpe eldre med data». Noen steder er det ungdomsskoleelever, andre steder har den frivillige meldt seg til tjeneste på et seniorsenter. Frivillig arbeid er bra! Men vår bekymring er tryggheten til dem som mottar hjelp. Også det å gi veiledning til eldre er noe du må lære. Mange eldre låner gjerne bort både kodebrikken og passordet til nettbanken til sine hjelpere.

Seniornett har eksistert som frivillig organisasjon siden 1997. Vi er etablert av seniorer for seniorer og har som formål å bidra til å styrke digital kompetanse hos seniorer. Vi har 230 lokalforeninger og 9000 medlemmer. Vi holder kurs, foredrag og driver utstrakt veiledning én til én.

Fremover blir det viktigere å holde seniorer på nett enn å få seniorer på nett. Da trenger seniorene å kunne få trygg dataveiledning når de trenger det.

Kristin Ruud, generalsekretær, Seniornett

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Forsvaret
  3. Terror
  4. Bistandsinstruks
  5. 22. juli
  6. Datasikkerhet
  7. Frivillige