Debatt

Regjeringen taler med to tunger om pensjon | Morten Svelle

  • Morten Svelle
    Morten Svelle
    Fagdirektør
Pensjonistforbundet og Senterpartiet har fått utarbeidet en rapport som tar for seg konsekvensene av reglene for samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon, skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra en demonstrasjon utenfor Stortinget i fjor.

Nå må regjeringen ordne opp og bringe regelverket i samsvar med intensjonene i pensjonsreformen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er i Norge heldigvis oppnådd bred enighet om at vi må arbeide lenger etter hvert som levealderen øker. De fleste, i alle fall vi som er så heldige at vi fortsatt har god helse, synes dette er rimelig.

Ett av grunnprinsippene for pensjonsreformen er derfor at det skal være lønnsomt å stå i jobb lenger ved at man opparbeider seg høyere pensjon jo lenger man arbeider.

Les også

Hvor ble det av min tjenestepensjon? Etter 17 år i skatteetaten får jeg kr 0. | Unni Bjelland

Staten tjener. Jeg straffes.

Jeg er så heldig at jeg har en jobb i Utenriksdepartementet som jeg trives godt i, og til tross for alderen får jeg gode tilbakemeldinger på mitt arbeid. Det var naturlig å fortsette å arbeide da jeg passerte 67 år for snart tre år siden.

Nå nærmer jeg meg 70 år, og en underlig virkelighet går opp for meg.

For det første er det ikke mulig å fortsette å arbeide etter 70 år, til tross for retorikken fra et samlet storting og regjering. Alle ønsker at vi skal stå lenger i jobb, men regjeringen har ikke klart å rydde opp i gamle regler som utelukker folk på over 70 år med god helse og arbeidslyst fra arbeidslivet.

For det andre oppdager jeg at ved å arbeide i de tre årene mellom 67 og 70 år har jeg kommet i den situasjonen at staten beslaglegger en stor del av tjenestepensjonen jeg har betalt inn til gjennom 40 år. Jeg får ca. 60.000 kroner mindre i pensjon pr. år når jeg blir pensjonist ved 70 år enn jeg ville fått ved 67 år.

Det er vanskelig å forstå logikken.

Staten tjener både ved mine ekstra innbetalinger til Statens Pensjonskasse i tre ekstra år, og staten sparer utbetalinger i tre år. Og jeg straffes ved å få mindre i pensjon.

12.000 har gått i fellen

Pensjonistforbundet og Senterpartiet har fått utarbeidet en rapport som tar for seg konsekvensene av reglene for samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon som ble innført ved pensjonsreformen i 2011.

Kort fortalt fører dette til at offentlig ansatte født fra 1944 til 1962 taper tjenestepensjon for hvert år de arbeider etter fylte 67 år, og at reglene svekker det viktigste målet for reformen – nemlig at flere skal stå lenger i arbeid.

Samordningsfellen resulterer i store tap, både for enkeltmennesker og samfunnet, slo professor emeritus Bjarne Jensen fast da han presenterte Pensjonistforbundets nye rapport på et seminar på Stortinget tirsdag.

Så langt har rundt 12.000 personer gått i fellen og tapt det de har betalt inn til kommunale og statlige pensjonskasser gjennom et langt yrkesliv.

Må rydde opp

Nå må regjeringen ordne opp og bringe regelverket i samsvar med intensjonene i pensjonsreformen.

Regjeringen Solberg foreslår i Granavolden-plattformen å øke aldersgrensen for ansatte i staten til 72 år, men har ikke gjennomført det i praksis.

Videre må regjering og storting rydde opp i et utilsiktet regelverk, slik at staten ikke lenger konfiskerer deler av pensjonen for dem som ønsker å arbeide etter 67 år.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Pensjon
  2. Arbeidsliv