Debatt

Lekepark er ikke det rette for å snu utviklingen på Grønland | Nevzat Arikan

  • Nevzat Arikan
    Nevzat Arikan
    Styreleder, Rodeløkka Invest AS
Slik kan den nye leke- og aktivitetsparken bli.

Vi ble overrasket da matmarked ble nedprioritert til fordel for lekepark.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byrådet i Oslo vedtok nylig utbygging av lekepark i Olafiagangen på Grønland. Beboernes ønsker var avgjørende for vedtaket.

Jeg stiller meg tvilende til i hvilken grad en lekepark vil bidra til positiv utvikling på Grønland, slik beboere, næringsliv og politikere ønsker.

Les også

Med ballbinger, skøytebaner og klatreanlegg skal de løfte et av byens mest belastede områder

Matmarked

Grønland er et område med et stort potensial, men det har store utfordringer når det gjelder kriminalitet.

Som driver av Olympen har jeg fulgt utviklingen på Grønland tett, og jeg er bekymret for endringene de siste årene, endringer som blant annet har gjort det vanskeligere å drive næring i bydelen.

Jeg bryr meg om Grønland, først og fremst på grunn av den mangfoldige befolkningen som bidrar til et dynamisk miljø.

For å styrke dette fellesskapet prosjekterte jeg sammen med Tuvalu arkitekter et matmarked der mangfold kan utfoldes og videreutvikles.

Les også

Vil bygge nytt matmarked i den mest belastede delen av Grønland

Prosjektet var basert på sosialt entreprenørskap og ikke profittbasert. Beboere i området skulle inkluderes, innvandrerkvinner spesielt skulle gis mulighet til å skape sin egen arbeidsplass.

Utover den positive effekten matmarkedet ville få lokalt, ville det bli et tilskudd til hele byen, slik Mathallen på Vulkan er blitt.

Lekepark

Prosjektet ble positivt mottatt av politiske partier i bydelen. Byråden for byutvikling i Oslo kommune ga også støtte til forslaget. Vi ble derfor overrasket da det ble nedprioritert til fordel for lekepark.

En lekepark kan på dagtid bli et fint tilbud til barn og familier, men hvordan vil den bli benyttet etter mørkets fall?

Sannsynligheten for at parken blir tilholdssted for grupper som er i befatning med kriminalitet, er stor, slik at foreldre ikke vil la barna leke der. Utbyggingene i Storgata og området rundt Gunerius vil påvirke at narkotikamiljøet der flytter seg, og Vaterland og Grønland er nærliggende steder.

Ikke det rette

Jeg er bekymret for utviklingen på Grønland. Vedtaket om lekepark er ikke det rette for å snu utviklingen. Tiltak som trekker folk til området store deler av døgnet, vil i større grad bidra til dette.

Et matmarked kan, sammen med andre prosjekter som Spektrumutbyggingen, være et byutviklende tiltak og bidra til å gjøre Grønland til et bedre sted å være.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Grønland