Debatt

Nå må det store jernbaneløftet komme | Even Aleksander Hagen, Terje Riis Johansen, Tonje Brenna og Raymond Johansen

 • Flere artikkelforfattere
  Even Aleksander Hagen, Terje Riis Johansen, Tonje Brenna og Raymond Johansen
De planlagte InterCity-strekningene, samt ny jernbanetunnel gjennom Oslo, vil fjerne flaskehalser i de nasjonale transportkorridorene, skriver innleggsforfatterne.

For bedriftene kan ikke InterCity komme på plass raskt nok.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi står midt i en av de største krisene i nyere tid. Koronaepidemien har rammet oss hardt. Det må raskt satses på de riktige tiltakene: De som skaper arbeidsplasser, verdier og bærekraftig vekst. Det vil være en unnlatelsessynd om ikke utbyggingen av InterCity prioriteres nå.

Den økonomiske krisen er alvorlig. Det haster med å sette i gang prosjekter som kan sette fart på økonomien. Norge er, med sin rikdom, heldig stilt. Men vi må prioritere riktig. Når vi setter inn milliardtiltak, må vi velge tiltak som forbereder oss på fremtiden. Da må vi løse to kriser: koronakrisen og klimakrisen.

Les også

Vil bygge jernbane slik Nye Veier bygger motorveier

Grønn infrastruktur

Eksperter og næringslivsledere peker på grønn infrastruktur: fornybar energi, kollektivtrafikk, gang- og sykkelvei. Vi må tenke langsiktig og prioritere prosjekter som kan holde hjulene i gang samtidig som de bidrar til varig bærekraftig samfunnsutvikling.

InterCity oppfyller alle kriterier. Jernbanen bør i fremtiden være ryggraden i det norske og nordiske transportsystemet.

Norge skal halvere klimagassutslippene innen 2030. Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontrafikken i de store byene skal skje ved bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Samtidig øker befolkningen. Den sterkeste veksten vil komme på Østlandet. Trafikkveksten vil være betydelig.

Det må tilrettelegges for næringsliv, verdiskaping og sysselsetting.

Bedre infrastruktur og bedre fremkommelighet på vei og bane er helt avgjørende for å lykkes. Det haster å få på plass et attraktivt tilbud for pendlerne.

Ved å øke utbyggingstempoet for jernbane og annen bynær kollektivtrafikk på Østlandet, vil man raskere få etablert en fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur.

Les også

Regjeringen varsler utsettelse av Follobanen og flere andre jernbaneprosjekter

InterCity fjerner flaskehalser

De planlagte InterCity-strekningene, samt ny jernbanetunnel gjennom Oslo, vil fjerne flaskehalser i de nasjonale transportkorridorene. InterCity er viktig for folk og næringsliv ikke bare i østlandsområdet, men også i resten av landet.

InterCity vil binde Østlandet sammen med de viktige togstrekningene mot Bergen, Trondheim og Stavanger.

Det vil gi et langt bedre tilbud til togpassasjerer i hele Sør-Norge og knytte Norge tettere til resten av Europa.

Utbyggingen mot Sverige vil også avlaste Østlandet for tungtransport på bil fra utlandet. Derfor er det viktig med rask utbygging og ferdigstillelse av InterCity.

Små og store bedrifter over hele landet er avhengige av et effektivt og velfungerende transportsystem på Østlandet. InterCity vil bidra til å knytte sammen havner, godsterminaler og lufthavner. For bedriftene kan ikke InterCity komme på plass raskt nok.

Det haster med å gripe muligheten og sørge for full utbygging av et av landets aller viktigste samferdselsprosjekter. Nå må det store jernbaneløftet komme.

Les også

Aftenposten mener: Gigantvisjoner gir ikke gode planer

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. InterCity
 2. Samferdsel
 3. Tonje Brenna
 4. Kollektivtrafikk
 5. Infrastruktur
 6. Raymond Johansen
 7. Debatt