Koronaviruset er neppe sluppet ut av Wuhan-laboratoriet | Nils Chr. Stenseth

  • Nils Chr. Stenseth
Nils Chr. Stenseth er professor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Det er imidlertid uklart hvordan viruset smittet over fra ville dyr til mennesker.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Professor Stig S. Frøland kommenterer i Aftenposten 21. mai min artikkel i samme avis den 18. mai. Han mener jeg ikke kan utelukke at viruset er «lekket» fra laboratoriet: Som han minner om, skjer slike uhell over hele verden. Da er det viktig å se på detaljene rundt det som skjedde.

På grunnlag av vitenskapelige resultater publisert i solide fagtidsskrift, har det internasjonale forskersamfunnet nådd frem til en konsensus om at sars-cov-2 er et nytt koronavirus som er kommet inn i befolkningen fra flaggermus – direkte eller via en annen dyrevert.

Wuhan Institute of Virology (det mistenkte laboratoriet) fikk de første virusprøvene 30. desember i fjor for å finne ut hva dette var. Resultater forelå den første uken av januar, og 12. januar ble resultatene rapportert til WHO.

Samtidig ble de genetiske dataene lagt ut på nettstedet GISAID, slik at andre kunne sjekke. Resultatene ble internt kvalitetssikret og sendt til tidsskriftet Nature 20. januar, og publisert der i begynnelsen av februar.

Uklar smitteoverføring fra dyr til mennesker

Sars-cov-2 er derfor neppe sluppet ut av Wuhan-laboratoriet. Det er imidlertid uklart hvordan viruset smittet over fra ville dyr til mennesker.

Opprinnelig anså man det kunne ha skjedd ved dyr som selges på våtmarkedene. Mer og mer tyder nå på at dette ikke har skjedd, men våtmarkedene – der folk er tett på hverandre – kan ha vært et sted der smitten har spredt seg raskt mellom folk, slik som på afterski-baren Kitzloch i Østerrike.

Internasjonal forskerkonferanse

Frøland fremhever behovet for at en uavhengig vestlig forskergruppe gis adgang til laboratoriet i Wuhan. Verdien av det mener jeg er minimal – det er lenge siden en «lekkasje» eventuelt har skjedd.

Det jeg imidlertid vil anbefale, og som jeg har anbefalt kinesiske kolleger å ta initiativ til, er å arrangere en internasjonal forskerkonferanse for å vurdere hvordan denne pandemien er blitt håndtert verden over, Kina inkludert.

Det er verdt å minne om at en slik konferanse ble arrangert etter det store pestutbruddet i 1910 i Mandsjuria – holdt i Shenyang, nær episenteret for pestutbruddet. En tilsvarende konferanse vil kunne ta oss ut av den situasjonen vi nå er i, der alle skylder på hverandre.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.