Debatt

Bygg boliger, ikke papirmøller!

 • Tone Vesterhus
 • Ola Magnussen Rydje

Det som hindrer utbygging av flere boliger, er for få statlige midler – ikke byggemodellen, skriver artikkelforfatterne. For å ta unna studentboligkøen, setter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus i disse dager opp containerboliger på Kringsjå. <B>ROLF ØHMAN</B>

Det er overraskende at Unge Høyre ønsker å fjerne et tradisjonsrikt og vellykket system som i dag sparer staten for millioner av kroner.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Unge Høyre slår inn åpne dører når de vil ha offentlig-privat samarbeid (OPS) i studentboligutbyggingen. I Aftenposten 14. august etterlyser de en modell som allerede er på plass, og som fungerer godt på dette området i dag. Det som hindrer utbygging av flere boliger er for få statlige midler – ikke byggemodellen.

Studentboligbygging har foregått som noe som kan kalles offentlig-privat samarbeid i alle år, og er et kremeksempel på godt økonomisk samarbeid mellom staten, studentsamskipnadene, kommuner og private entreprenører. På nasjonalt nivå bestemmes det hvor mange studentboliger som skal bygges med statlig tilskudd, og for hver hybelenhet står staten for omtrent 35 prosent av kostnaden. Studentsamskipnadene er så bestiller og premissleverandør for studentboligprosjektene, mens private entreprenører står for selve byggingen.

Forskjellen fra andre OPS-modeller er at studentsamskipnadene og studentene fungerer som en ideell aktør på boligmarkedet, og har som hovedmål å bygge så mange og rimelige enheter som mulig – uten å ta utbytte. Unge Høyre vil ha nye løsninger, men studentene har den beste.

50-årsperspektiv

Det er flere grunner til at risikoen for staten i dagens modell er minimal, og at fortjenesten for både studenter, staten og private er høy. For det første vil eventuelle overskridelser av byggeprosjekter dekkes inn av samskipnaden selv, og da sannsynligvis av studentene som leietagere. For det andre bygges studentboligene i et 50-årsperspektiv uten fokus på "raske penger", og staten kan være sikker på at investeringen er langsiktig og alltid forbeholdt studenter.

For det tredje utføres og betales alt vedlikehold av samskipnadene selv, med påskudd i den ordinære husleien til studentene. Staten har dermed ingen kostnader ut over engangstilskuddet. Til sist, og det er vel dette som er mest attraktivt for Unge Høyre, så sitter private utbyggere igjen med byggeprosjekter i milliardklassen på landsbasis. Staten har dermed minimal risiko i sin investering, og ett av hovedmålene til Unge Høyres OPS-modell er godt ivaretatt.

Det er overraskende at Unge Høyre ønsker å fjerne et tradisjonsrikt og vellykket system som i dag sparer staten for millioner av kroner. Byråkratiet som vil følge med å ha titalls aktører å forholde seg til for staten, samt kontrollbyråkratiet vi vil trenge for å passe på at de statlige tilskuddene går til formålene de skal, høres ikke ut som noe som passer hverken ungdoms— eller moderpartiets tanke om å gjøre slike prosesser enklere, mindre komplekse og mindre byråkratiske.

Tre for prisen av én

Studentsamskipnadene har i dag store og etablerte systemer for prioritering, mottak og ivaretagelse av leietagere. Studentsamskipnaden i Trondheim har for eksempel egne ansatte som kun jobber med fysiske og psykiske bomiljø i studentboligene. Om ikke utenkelig, så er det i alle fall usannsynlig at kostnaden for slike systemer hos en privat aktør vil prioriteres fremfor utbytte. Og hvis vi mener det bør pålegges private, hva er da forskjellen fra dagens modell?

Det Unge Høyre bør be moderpartiet gjøre hvis de kommer i regjering, er å utnytte Studentsamskipnadenes evne til å vokse, omstille seg og håndtere det omfattende og varierte behovet for studentvelferd i Norge.

Unge Høyre bør anerkjenne at dagens modell treffer deres intensjon, og være fornøyd med at staten i dag får tre studentboliger for prisen av én. Studentene betaler jo selv for to av tre boliger som bygges. De bør derfor be Høyre følge opp intensjonen sin om å trappe opp byggingen til 3000 studentboliger i året, samt benytte dagens løsning. Dette er jo tross alt Norges beste OPS allerede.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Ingen studentboligkrise

 2. FOTBALL

  Regjeringen gir grønt lys for 352 studenthybler på Stadion

 3. NORGE

  Over 17.000 studenter står uten bolig

 4. POLITIKK

  Regjeringen vil bygge 1200 ekstra studentboliger til neste år

 5. KARRIERE

  Oslo har de dyreste studentboligene. Sjekk hvor du finner de billigste.

 6. DEBATT

  Forslag om økt studielånsrente: Finansiering av botilbud til studenter som foretrekker egen leilighet på Majorstua? | Henrik Weisser