Dette må vi tenke på hvis alle innreisende skal testes for covid-19 | Tormod Rogne

  • Tormod Rogne
Hvor god er testen for covid-19 når vi starter å teste folk som har relativt liten sjanse for å være smittet? spør Tormod Rogne, lege med PhD i epidemiologi.

Ved testing av alle innreisende vil kun 14 prosent av dem som tester positivt på covid-19, faktisk ha sykdommen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

NTNU-professorene Dag Svanæs og Steinar Westin argumenterer i Aftenposten den 28. juli for at vi bør teste alle som reiser inn til Norge. Det er et fornuftig forslag, men det oppstår også noen interessante problemstillinger ved et slikt tiltak. For hvor stor andel av dem som tester positivt for covid-19 ved grensen, har faktisk sykdommen?

Se for deg at du har vært på ferie i Syden, og nå er på vei over grensen til Norge hvor alle innreisende testes. Du har ingen symptomer, men du tester likevel positivt. Hva tror du sannsynligheten er for at du faktisk har covid-19?

Testen for covid-19 er svært presis. På Folkehelseinstituttets sider står det at testen har en sensitivitet på 80 prosent og en spesifisitet på hele 99,9 prosent. Det betyr at 80 prosent av dem som faktisk er syke, vil teste positivt, samt at 99,9 prosent av dem som er friske, vil teste negativt.

Dersom man har luftveissymptomer, feber eller av andre årsaker har mistanke om at man kan være smittet, så er testen et essensielt verktøy for å avklare om vedkommende er smittet. Så man skal absolutt ha lav terskel for å teste!

Les også

Svenske helsearbeidere skal koronatestes før de får jobbe i Norge

Tallgrunnlaget

Men hvor god er testen når vi starter å teste folk som har relativt liten sjanse for å være smittet? Her kommer det en del tall, så hold tungen rett i munnen!

Det er nå åpnet for inn- og utreise uten karantene for land med under 20 smittede pr. 100.000. La oss si at dette forholdstallet gjelder for dem som reiser inn til Norge, og at vi tester 100.000 innreisende. Av disse har altså 20 innreisende covid-19. Testen vår har en sensitivitet på 80 prosent, så 16 av de 20 med covid-19 blir korrekt klassifisert som smittede: Vi har 16 sanne positive tester.

Av de innreisende vil i virkeligheten 99.980 (100.000–20=99.980) personer være uten smitte. Vi tester også disse, og da testen har en spesifisitet på hele 99,9 prosent, vil vi få et negativt testresultat hos 99.880. Legg merke til at 100 av de friske personene har feilaktig blitt klassifisert som smittede (99.980–99.880 = 100). Vi har altså 100 falske positive tester, det vil si personer som tester positivt selv om de er friske.

Et problem?

Og her returnerer vi til spørsmålet vi startet med: Du er en av disse 100.000 som reiser inn til Norge, og du har testet positivt. Hva er sannsynligheten for at du faktisk er syk? I dette eksempelet har vi 116 positive tester, hvorav 16 er sanne positive og 100 er falske positive. Med andre ord, blant personer som tester positivt for covid-19 i dette scenarioet, vil kun 14 prosent (16 av 116) faktisk ha covid-19.

Testes alle som reiser inn til Norge, er det nærliggende å anta at de fleste med et positivt testresultat i virkeligheten ikke er smittet. Poenget er at når man tester en gruppe mennesker som har liten sannsynlighet for å være syk, vil treffsikkerheten til en positiv test gå drastisk ned.

Det absolutte antallet som tester positivt, vil likevel være lavt, så man kan argumentere for at det ikke er et stort problem, med tanke på retesting og oppfølging. Treffsikkerheten til en positiv test er bare ett av utallige elementer som Folkehelseinstituttet må ta høyde for i vurderingen av om man skal teste innreisende til Norge.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter