Debatt

Gjelder smittevernreglene for demonstrasjoner? | Janne Haaland Matlary

 • Janne Haaland Matlary
  Janne Haaland Matlary
  Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Det er merkelig dersom fredagens demonstrasjon ble planlagt i samarbeid med politiet, som skal varsles om demonstrasjoner, uten at politiet visste hvorvidt smittevernreglene gjelder for den, skriver Janne Haaland Matlary.

Er det slik at ingen i Norge faktisk vet om smittevernets regler om 50 personer og avstandsgrense gjelder for politiske forsamlinger?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Takk til politiadvokat Kai Spurkland for hans svarmitt innlegg «Hvorfor tillot politiet enorme brudd på smittevernreglene?» (begge Aftenposten.no 6. juni). Det inneholder oppsiktsvekkende informasjon, nemlig at det ikke er klart om smittevernreglene gjelder for demonstrasjoner. Han sender ballen videre til regjeringen med denne ramsalte kritikken:

«Når forskriften legger opp til at smittevern skal få samme gjennomslag overfor bursdager som demonstrasjoner, er det åpenbart at regjeringen ikke har foretatt den vurderingen av forholdsmessigheten som Grunnloven og EMK krever.»

Er det ingen som vet?

Det er meget merkelig dersom denne demonstrasjonen ble planlagt i samarbeid med politiet, som skal varsles om demonstrasjoner, uten at politiet visste hvorvidt smittevernreglene gjelder for den. Hva sa justisministeren om dette helt fundamentale spørsmålet? Er det slik at ingen i Norge faktisk vet om smittevernets regler om 50 personer og avstandsregler gjelder for politiske forsamlinger?

Spurkland etterlyser EMDs (Strasbourg-domstolen om menneskerettigheter) vurdering av forholdsmessigheten mellom ytringsfrihet og det aktuelle smitteverntiltaket. Men en suveren regjering kan pålegge mye hardere tiltak enn begrensningen på 50 personer i sammenkomster. I Frankrike, EMD-medlem og et land i fremste rekke når det gjelder menneskerettigheter, har det vært portforbud i to måneder. Dette håndheves selvsagt av politiet med bortvisning og bøter. Hverken den franske, britiske eller andre regjeringer i EMD-medlemsland spør andre om nasjonale tiltak for å sikre folks fysiske sikkerhet i en unntakstid som denne.

Ytre oss kan vi hele tiden

Men dersom man likevel skal avveie smittevernbehov mot fundamentale menneskerettigheter, er det ikke ytringsfriheten man primært skal vurdere, men forsamlingsfriheten. Det er denne som er begrenset av regelen om maks 50 personer. Ytre oss kan vi hele tiden, selv under et portforbud, fordi internettet er åpent, aviser kommer ut, bøker skrives og mediene ikke er sensurert. Vi her i Norge kan ytre oss i gatene med plakater, stå på en kasse i Studenterlunden og holde politiske taler, lage opprop på nett, delta i andre lands politiske debatter fordi nettet gir unike muligheter til det, og så videre.

Den eneste innskrenking av ytringsfriheten i Norge på grunn av smittevern er store forsamlinger, tett sammen. Men andre like fundamentale menneskerettigheter, som for eksempel religionsfriheten, er mye mer innskrenket av denne smittevernregelen.

Man har ikke kunne gå i kirken siden mars. Hele den kristne fastetid og påsketiden, den største kristne festen var avlyst. Kirkene har vært stengt inntil nylig. Men ingen har klaget, derimot har man respektert smittevernhensynet.

Og politiet har vitterlig håndhevet smittevernreglene når det gjelder fester, hyttebesøk og andre overtredelser, selv om Grunnloven gir alle rett til fritt å reise i kongeriket og retten til privatlivets fred.

At Grunnloven står over smittevernforskriften i det legale hierarki, spilte da ingen rolle for politiet. Mens det nå plutselig gjør det.

Les også

 1. Etter 400 år med systematisk rasisme er det to grunner til at George Floyd kan endre verden

 2. Nyhetsanalyse: Svarte og hvite innbyggere behandles ulikt i USA. Det er noe av forklaringen på at Minneapolis brenner i dag.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Smittevern
 3. Portforbud
 4. Koronaviruset