Kort sagt, fredag 28. august

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Medisinutdanning i Stavanger. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kvalitet foran kvantitet i norsk medisinutdanning

Rektorene fra de fire medisinske universitetene i Norge påstår at desentraliserte modeller best øker kapasiteten på medisinutdanning, men god medisinutdanning handler ikke bare om å se flest mulig pasienter. Viktig er også nærhet til medstudenter, fagmiljø og akademia.

Vi lærer lite av å stå ti studenter rundt et EKG-apparat hvor kun en brøkdel rekker å ta et EKG før timen er over. Dette skaper ikke trygge profesjonsutøvere og kan tyde på at kapasiteten ved dagens undervisningssteder er mettet. Det er derfor positivt at Universitetet i Stavanger (UiS) bygger opp et nytt og innovativt medisinstudium. Vi trenger medisinstudier som sikrer kvalitet og oppfølging av alle studenter.

UiS legger opp til at norske medisinstudenter i utlandet kan fullføre de tre siste årene i Stavanger. Det stemmer ikke, som det påstås, at Grimstadutvalget «ikke anbefaler» dette. Utvalget var splittet 50–50. En rask økning i kapasiteten på norsk medisinutdanning kan de fire rektorene neppe være skeptiske til?
Et femte medisinstudium vil gi et tilbud som vil komme fremtidens leger til gode. Med et økende behov for utdanning av «hybridleger» er det naturlig å se til teknologitunge UiS.

Vi stiller oss fortsatt undrende til motstanden mot å opprette et femte medisinstudium i Norge.

Andreas Schønberg-Moe, leder Norsk medisinstudentforening Utland, medlem arbeidsgruppen for medisinutdanning på UiS og medisinstudent, Semmelweis, Budapest og Xenia Cappelen, nestleder, Norsk medisinstudentforening, medlem arbeidsgruppen for medisinutdanning på UiS og medisinstudent ved UiB